Vårdugand arrangeres lørdag 4. mai 2019 kl. 13.00–17.00, for å gjøre uteområdene fine til 17. mai. Det er også en del innendørsoppgaver om været ikke blir bra. Dugnaden er frivillig og ment som et sosialt arrangement, hvor en samtidig får utført nyttige oppgaver. Det vil bli enkel servering av mat og drikke.

Innkallingen til årsmøte 2019 ble sendt til alle seksjonseiere med registrert e-postadresse den 1.4.2019. Om noen ikke har mottatt den, kan dette meldes til styret pr. e-post.

Det er dugnad for å ordne uteområdene etter vinteren, den 4. mai 2019 kl. 13-17. Det blir enkel servering avhengig av hvordan været blir. Dugnaden er frivillig og ment som et sosialt arrangement hvor en får god anledning til å bli kjent med naboene.

I uke 10 har Sweedor utbedret mangelfull montering av utgangsdørene til alle leilighetene. Alle seksjonseierne sørget for tilgang til leilighetene til avtalt tid, så dette var utrolig bra, og medførte at jobben ble gjort på tre dager i stedet for fire. Takk til alle for god respons og velvilje.

Status etter opprettingen er at det er noen dører som er skjeve, hvor rammen ikke har parallelle karmer eller heller inn- eller utover. Dette vil styret ta videre med Peab så snart vi har fått statusrapporten fra Swedoor.

I uke 11-13 vil malerne utbedre dører og karmer hvor dette er nødvendig. Vi håper derfor dette går like bra som oppretting og innfestingen, og at alle også denne gangen holder oppsatte tider.

I de nærmeste ukene, uke 4-7 2019, skal Norac inn i alle leilighetene for å skifte/kontrollere at vannlåsene på badene er i orden. Vi håper derfor flest mulig har anledning til å stille opp når de har behov for det.

Det er ACT-Service AB som utfører denne jobben, og kontaktinformasjon for å avtale tid er: Daniel Thomsen, Telefon 928 32 807.

På eiendommen med gårds- og bruksnummer 77/142 (i nordenden av FN1) er det gitt tillatelse til omlegging av hovedledninger for overvann og spillvann. Det er Vann- og avløpsetaten som er tiltakshaver, mer informasjon om tiltaket finnes i  saksinnsyn.

Informasjon fra VAV

Plantegning

Renovasjonsetaten samler også denne julen (som foregående år) inn juletrær. Trærne hentes ved søppelkassene i Fernanda Nissens gate 1 lørdag 5. januar 2019 kl. 12.55-13.10. Vi minner om at de som skal kaste juletrærne selv må være tilstede og kaste det på bilen, da REN ikke samler inn trærne.

For andre steder og tidspunkter, se Oversikt over tid og sted fra Renovasjonsetaten.

Styret har i dag, 6. desember 2018, sagt opp avtalen vi hadde med leverandøren av vaktmestertjenester, snøbrøyting og plenklipping med umiddelbar virkning. Årsaken er at vi gjentatte ganger har påpekt svært mangelfull utførelse av oppdraget, uten at det har blitt merkbar bedring.

Fremover vil styret ta seg av vaktmesteroppgavene, da vi frem til nå har brukt ekstremt mye tid på å følge opp manglende levering, vil sannsynligvis arbeidsmengden bli som før.

Snøbrøyting for sesongen 2018/2019 vil Komplett Drift AS utføre. Etter sesongen vil styret evaluere utførelsen, før avtalen evt. utvides til gressklipping.

Er det ting som må utbedres er det fint om styret får e-post med beskjed om hvor og hva som er feil, gjerne med bilde.

I dag, 5. desember 2018, blir DSB sin veileder for egenberedskap delt ut til alle landets husstander. I denne er det anbefaling om å ha kokeapparat og varmeovn som går på gass eller parafin. I den forbindelse minner styret om at gassbeholdere må oppbevares i leilighetene eller på balkongene, og ikke i garasjen, da det ikke er tillatt å oppbevare propan og butan under bakkenivå. Dette pga. at disse gassene er tyngre enn luft, og dermed vil medføre eksplosjonsfare ved lekkasjer.
 
For mer informasjon, se https://www.dsb.no/egenberedskap/
 
Styret har i kveld, 2. desember 2018, hatt befaring i alle trappeoppganger, og finner dessverre grunn til nok en gang å minne om at alle trappeløp er rømningsveier og at det derfor ikke er tillatt å ha løse gjenstander i gangen, som pappesker og julenisser m.m. Julepynt som henges på utgangsdører er tillatt, men ikke gjenstander som er mulig å sparke i.
 
Løse gjenstander som ikke er fjernet innen 3. desember kl. 20.00 vil bli fjernet av styret. Det er bare å beklage at vi legger en demper på julestemningen, men vi er dessverre lovpålagt å følge opp dette, jf. internkontrollforskriften.

Det er oppdaget feil på sirenene i 1. og 2. etg. i oppgang B. Denne feilen gjelder kun sirener i leilighetene i oppgang B i 1. og 2. etg. og sirenene i 2. etg. Styret er i tett dialog med leverandøren, som har meldt om at dette er en feil på en serie med sirener. Deler er bestilt og vil forhåpentligvis bli utbedret i uke 48 (neste uke). Inntil feilen er utbedret vil det bli gjennomført ekstra brannvernrunder i fellesområdene i oppgangen, og alle løse gjenstander blir fjernet uten varsel.

Vi minner samtidig om at det ikke er tillatt å oppbevare løse gjenstander i gangen, som sko, paraplyer og pappesker m.m.

Oppdatering 30. november 2018 kl. 07.00: Feilen på brannalarmen er utbedret.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon