I forbindelse med store nedbørsmengder, 6. juni 2019, kom det en del vann inn i garasjeanlegget. Dette vannet vil fordampe i løpet av 2-3 dager, slik at vi ikke vil bruke tid på å fjene det manuelt. Det står forøvrig en svaber ved siden av garasjeporten om noen har områder hvor det må fjernes, da er det fint om vannet ikke bare skyves over til naboen.

I forbindelse med gjennomgang av grunnboken for garasjeanlegget er det avdekket at det er en del garasjeplasser som ikke er tinglyst i forbindelse med overdragelse av leiligheter med parkeringsplass. Dette gjelder ikke de som har kjøpt parkeringsplasser da bygget var nytt. Vi ber derfor alle som har parkeringsplass sjekke at parkeringsplassene er registrert med korrekt eierforhold. Feilen medfører at det ikke vil være mulig å få solgt leiligheten videre med parkeringsplass.

Om det er feil i grunnboken, så må dette ordnes med eiendomsmegleren som stod for salget.

Direkte lenke til Grunnbok for garasjeanlegget (krever innlogging hos Statens Kartverk).

 

Alle syklene på uteområdene og i sykkelboden er nå, 2. juni 2019, merket med enten mellomblå eller fluoriserende strips på høyre halvdel av styret. Alle som har sykler de vil beholde, må klippe av disse innen utgangen av uke 26. Sykler som fortsatt har denne etter uke 26 vil bli fjernet og levert på hittegodskontoret.

Da har vi igjen feil på strømmen på fellesområdene, den 2. juni 2019 kl. 18.25, som gjør at det er helt mørkt, heisene står og ventilasjon fungerer ikke. Denne gangen ble også årsaken funnet, så det vil styret ta med elektroinstallatøren på mandag.

Elektriker er på vei.

Feilen ble rettet ca. kl. 20.40.

Skilt for gjesteparkering

Skiltene på gjesteparkeringen vil i løpet av kort tid bli skiftet til nye og enklere skilting, slik at de ikke inneholder tekst som gjør at det kan oppstå misforståelser om ikke all teksten leses.

De nye skiltene innebærer ingen endringer i reglene for parkeringen i forhold til dagens regler. Utfyllende regler for parkeringen vil fremgå på beboerkortet, men er i all hovedsak som følger:

  • Beboerkort skal alltid ligge synlig i frontvinduet.
  • Parkering kun tillatt for gjester.
  • Maks. parkeringstid 6 timer i tidsrommet 04-00. Dette innebærer at en kan parkere kl. 18.00 og stå til dagen etter kl. 10.00. Med parkeringsskive eller annen tydelig tidsangivelse.

Det har tidligere ikke vært øreavrunding på fakturaene for felleskostnader, fra andre halvår 2019 vil det være øreavrunding pr. fakturalinje, slik at det kan forekomme avvik på noen få kroner på totalbeløpet i forhold til tidligere fakturaer.

Vi har i dag, 15.5.2019, fått tilbakemelding om at Plan- og bygningsetaten også har sendt saken ang. brakkeriggene til Bymlijøetaten for uttalelse, før de gir tilbakemelding på hva som skjer videre i saken. De håpet i utgangspunktet å fatte vedtak i saken i løpet av uke 19, men pga. at de venter tilbakemelding fra Bymiljøetaten vil dette ta noe lengre tid enn ventet.

Styret har sendt klage på ferdigattesten og saksdokumentene til byggesaken kan leses i SAKSINNSYN - FN1.

Vedr. FN3, så har de søkt om endring av utomhusplanen, denne saken kan også leses i SAKSINNSYN - FN3.

Den 13. mai 2019 kl. 17.30 er alle fellesområdene strømløse. Styret arbeider med å finne en løsning.

Oppdatering 13.5.2019 kl. 19.00: Det ser ut til at det her hovedsikringen til fellesområdene som er defekt. Pga. at det ikke kan skaffes deler før tirsdag morgen vil fellesområdene være mørklagte frem til tirsdag. Styret har samtidig identifisert defekte ledelys og service vil bli bestilt tirsdag. Dette strømbruddet medfører også at heisene og ventilasjon ikke funger og at det kun vil være kaldtvann i kranene. 

Oppdatering 14.5.2019 kl. 09.00: Strømmen er nå tilbake, og årsaken var at det var en feil på hovedstrømbryteren, som ble repararet. Alt utstyr skal nå være operativt, så om noen opplever noe som ikke fungerer (ventilasjon, heis, elbillader m.m.), ber vi om at dette meldes til styret pr. e-post, slik at vi får utbedret feil fortløpende. Identifiserte følgefeil som batterikapasitet på nødlys og låsesystem vil bli fulgt opp av styret.

Styret vil den 14. mai 2019 oversende liste over utestående reklamasjonssaker til Handelsbanken for å nedjustere tilbakehold i bankgarantien. Dette er det tidligere informert om, og de som har utestående saker og som ikke har meldt dette inn til styret med dokumentasjon på tidspunktet for reklamasjonen, kan ikke regne med at bankgarantien vil dekke et evt. krav om sakene ikke blir utbedret av byggherre.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon