Styret har i ettermiddag hatt møte med installatøren og leverandøren av ladeutstyret for elbillading og fått demonstrert at utstyret som skal leveres fungerer som bestilt, og alt fungerte som forutsatt. Fremdriftsplanen er nå at installasjon av ladestasjonene gjøres i løpet av uke 34 og igangsettelse og oppstart gjøres i uke 35. Nærmere info om flytting av biler kommer i løpet av ettermiddagen torsdag 16. august 2018.

Lørdag 1. september arrangerer Bislett Alliansen i samarbeid med Aller Media KK-mila, et mosjonsløp for kvinner. 10km vil starte på Bislett stadion kl. 16.00 og vil være ferdig ca kl. 17.45.

Løperne vil krysse gangvei ved innkjørsel til Fernanda Nissens gate mellom 16.20-17.20.

Det vil i den forbindelse vil det ikke være mulig å krysse løpstraséen i dette tidspunktet.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Praktisk informasjon om løpet og løypekart finnes på http://events.aller.no/kk-mila

 

Med vennlig hilsen

Bislett Alliansen

En pullert nærmest gangveien ved Akerselva har brukket i festet ved bakken. Det viser seg at materialet i pullerten korroderer pga. urin fra hunder som luftes, og problemet er aller størst på lamper som står alene eller på hjørner. Styret vil etter ferien derfor se på nye pullerter med sokkel i syrefast stål, slik at vi unngår fremtidige problemer med disse. I første omgang gjelder dette pullertene på vestsiden og utenfor oppgang A i nordenden av eiendommen.

Styret har besluttet å ikke vanne gressplenen da den skal tåle tørke og bli grønn igjen så snart tørkeperioden er over, og den får tilstrekkelig fuktighet. For å bevare så mye fuktighet som mulig, vil den heller ikke bli klippet i tørkeperioden.

For bakgrunnsinformasjon om beslutningen, se https://www.nrk.no/buskerud/gartner_-_-ikke-vann-plenen-na-1.14061134

Nå som alle arbeidene i Fernanda Nissens gate er avsluttet vil det bli lagt et siste lag med asfalt i kjørebanen. Asfalten legges i kjørebanens bredde på ca 6 m. Det legges asfalt ned til nedkjøring garasje FN5-7.

Arbeidet er planlagt utført uke 27, hvor man vil gjøre tilpasninger rundt kantstein og kummer.
Hvorpå det påfølgende uke, 10.07.2018 vil bli lagt asfalt i kjørebanen.
Dette arbeidet vil ikke være til hinder for gjennomkjøring. Da de vil asfaltere i én kjørebane av gangen og trafikken vil bli styrt med manuell dirigering, men noe venting i kortere perioder kan forekomme.

Utførende entreprenør vil være Topaas og Haug samt Skanska som legger asfalten.

Vi har fått tilbakemelding fra installatøren av elbilladingen i sameiet om at importøren (Proxll AS) ikke har levert ladestasjonene som avtalt, og at det derfor vil bli forsinkelser i installasjonen. Slik det ser ut pr. 22.6.2018 kan de være at installasjonen blir utsatt til august. Vi gjør for ordensskyld oppmerksom på at installatøren er uforskyldt i denne forsinkelsen.

Styret har nå inngått avtale med Bygårdsservice AS om levering av vaktmester. Tjenestene inkulderer ordinære vedlikeholdsoppgaver, gressklipping, beskjæring av hekker og snøbrøyting. Gressplenen vil bli klipppet første gang fredag 1.6.2018. Mer detaljert beskrivelse av tjenestene blir lagt ut senere. Forøvrig skal alle bestillinger av utbedringer etc. meldes til styret, som evt. bestiller via riktige kanaler.

Rett etter dugnaden på lørdag vil det bli anledning for beboere å kaste privat søppel. I tillegg vil det også være mulig å kaste på søndag fra 14.00-14.15 og 20.00-20.30. Vi ber også pm at oppslagene på dørene leses, da det er begrensninger på hva som kan kastes.

Til dugnaden på lørdag vil det bli bestilt container. Denne vil være låst hele perioden for å unngå at naboer benytter den.

Etter at dugnaden er avsluttet på lørdag, kan de som har noe å kaste benytte seg av denne, en times tid etter dugnaden.

På søndag vil det bli satt opp tidspunkter hvor den låses opp, slik at de som har mer å kaste kan benytte den da. Vi ber alle om å lese hva som kan kastets og ikke kastes i denne før dere bærer ut ting, slik at dere unngår å måtte bære det tilbake. Tidspunkter for kasting på søndag vil bli lagt ut på hjemmesiden og fb fredag ettermiddag.

Det er er utplassert containere i en del nabosameier i tiden fremover, disse er private og tilhører de respektive sameiene. Vi ber derfor om at beboere i FN1 ikke benytter seg av disse, men benytter seg av gratistilbudet på Haraldrud i Brobekkveien eller bestiller "søppeltaxi" om en ikke har mulighet for å transportere avfallet selv.

Med bakgrunn i problemene med søppel fra naboer og tilhørende manglende sortering, vil det dessverre ikke bli bestilt container til FN1.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon