Det er to redundante vannpumper i ventilasjonsrommet som er defekte. Dette ble oppdaget sent på kvelden 7. februar 2018 og meldt som reklamasjonssak til leverandør kl. 07.00 den 8. februar 2018. Levereandør gjør det de kan for å få byttet pumpene så snart som mulig.

Oppdatering 8. februar kl. 16.00: Begge sirkulasjonspumpene skal nå være byttet og i orden. Om noen fremdeles opplever kalde radiatorer ber styret om tilbakemelding snarest mulig.

Oppdatering 9. februar kl. 08.30: Denne type pumper som er installert hos oss har Grundfoss hatt mye problemer med og ble byttet på reklamasjon.

Oppdatering 12. februar kl. 11.45:  Pumpene som ble ble byttet har igjen stoppet og radiatorene er kalde. Service er bestilt.

Oppdatering 12. februar kl. 18.00:  Pumpene er startet, men permanent løsning er ennå ikke på plass. Vi informerer så snart vi har mer informasjon.

Oppdatering 17. februar kl. 17.00:  Mandag 19. februar 2018 fra morgenen vil KlimaControl AS gjennomgå ventilasjonsanlegget for å finne ut hva som er den underliggende årsaken til feilen vi opplever. Det forventes at det blir en del start og stopp av ventilasjonsanlegget i forbindelse med dette, så dette er ikke nødvendig å melde fra om denne dagen.

Oppdatering 19. februar kl. 16.00:  KlimaControl AS fant den underliggende årsaken til problemene. Årsaken var en løs tilkobling på en av pumpene som nå er rettet. Problemene skal derfor være løst, og saken anses som avsluttet. Om noen fremdeles har kalde radiatorer ber vi om at dette meldes til styret snarest.