På ekstraordinært årsmøte, den 26. februar 2018, ble det vedtatt å bruke beboerkort i stedet for parkeringstillatelser. Det vil derfor bli utarbeidet nye kort, skjemaer og skilting på gjesteparkeringen.

Den største endringen i angivelse av tidspunkt er at dato ikke lenger er nødvendig å påføre. Parkeringsskive eller offentlig godkjent elektronisk parkeringsur benyttes. Ved bruk av manuell angivelse skal skive eller tidspunktet angis til maksimalt nærmeste 15 min. frem i tid. Utover dette er bruken av gjesteparkeringen regulert som tidligere.

Frem til ny ordning er på plass kan parkeringstillatelser med utløpsdato 28.2.2018 benyttes.