Det er den 3. mai 2018 sendt faktura på installasjon av elbillading i garasjeanlegget, pålydende kr. 4 000 pr. parkeringsplass. Denne fakturaen gjelder installasjon av infrastruktur og er et a-konto beløp. Endelig avregning av kostnaden pr. parkeringsplass vil bli sendt hver enkelt når prosjektet er avsluttet og alle kostnadene og refusjoner er medregnet. Siden dette gjelder infrastrukturen vil dette bli belastet alle som har parkeringsplass. Installasjon av ladestasjoner vil bli fakturert den enkelt som har bestilt dette.

Denne fakturaen er forøvrig sendt i tråd med vedtaket som ble fattet på ekstraordinært årsmøte den 26. februar 2018.

Er det noen som har garasjeplass og ikke mottatt fakturaen pr. e-post, ber vi om at dere sjekker "søppelpost" og evt. oppgir riktig e-postadresse til styret.