Det er er utplassert containere i en del nabosameier i tiden fremover, disse er private og tilhører de respektive sameiene. Vi ber derfor om at beboere i FN1 ikke benytter seg av disse, men benytter seg av gratistilbudet på Haraldrud i Brobekkveien eller bestiller "søppeltaxi" om en ikke har mulighet for å transportere avfallet selv.

Med bakgrunn i problemene med søppel fra naboer og tilhørende manglende sortering, vil det dessverre ikke bli bestilt container til FN1.