Til dugnaden på lørdag vil det bli bestilt container. Denne vil være låst hele perioden for å unngå at naboer benytter den.

Etter at dugnaden er avsluttet på lørdag, kan de som har noe å kaste benytte seg av denne, en times tid etter dugnaden.

På søndag vil det bli satt opp tidspunkter hvor den låses opp, slik at de som har mer å kaste kan benytte den da. Vi ber alle om å lese hva som kan kastets og ikke kastes i denne før dere bærer ut ting, slik at dere unngår å måtte bære det tilbake. Tidspunkter for kasting på søndag vil bli lagt ut på hjemmesiden og fb fredag ettermiddag.