Vi har fått tilbakemelding fra installatøren av elbilladingen i sameiet om at importøren (Proxll AS) ikke har levert ladestasjonene som avtalt, og at det derfor vil bli forsinkelser i installasjonen. Slik det ser ut pr. 22.6.2018 kan de være at installasjonen blir utsatt til august. Vi gjør for ordensskyld oppmerksom på at installatøren er uforskyldt i denne forsinkelsen.