Nå som alle arbeidene i Fernanda Nissens gate er avsluttet vil det bli lagt et siste lag med asfalt i kjørebanen. Asfalten legges i kjørebanens bredde på ca 6 m. Det legges asfalt ned til nedkjøring garasje FN5-7.

Arbeidet er planlagt utført uke 27, hvor man vil gjøre tilpasninger rundt kantstein og kummer.
Hvorpå det påfølgende uke, 10.07.2018 vil bli lagt asfalt i kjørebanen.
Dette arbeidet vil ikke være til hinder for gjennomkjøring. Da de vil asfaltere i én kjørebane av gangen og trafikken vil bli styrt med manuell dirigering, men noe venting i kortere perioder kan forekomme.

Utførende entreprenør vil være Topaas og Haug samt Skanska som legger asfalten.