Styret har besluttet å ikke vanne gressplenen da den skal tåle tørke og bli grønn igjen så snart tørkeperioden er over, og den får tilstrekkelig fuktighet. For å bevare så mye fuktighet som mulig, vil den heller ikke bli klippet i tørkeperioden.

For bakgrunnsinformasjon om beslutningen, se https://www.nrk.no/buskerud/gartner_-_-ikke-vann-plenen-na-1.14061134