En pullert nærmest gangveien ved Akerselva har brukket i festet ved bakken. Det viser seg at materialet i pullerten korroderer pga. urin fra hunder som luftes, og problemet er aller størst på lamper som står alene eller på hjørner. Styret vil etter ferien derfor se på nye pullerter med sokkel i syrefast stål, slik at vi unngår fremtidige problemer med disse. I første omgang gjelder dette pullertene på vestsiden og utenfor oppgang A i nordenden av eiendommen.