Styret har i ettermiddag hatt møte med installatøren og leverandøren av ladeutstyret for elbillading og fått demonstrert at utstyret som skal leveres fungerer som bestilt, og alt fungerte som forutsatt. Fremdriftsplanen er nå at installasjon av ladestasjonene gjøres i løpet av uke 34 og igangsettelse og oppstart gjøres i uke 35. Nærmere info om flytting av biler kommer i løpet av ettermiddagen torsdag 16. august 2018.