Nå begynner laderne å komme på plass, og vil forhåpentligvis være i drift i slutten av uke 35. Sameiet har mottatt fakturagrunnlaget fra installatøren og vil sende ut fakturaene på laderne i løpet av uke 35, med 14 dager betalingsfrist.