På grunn av noen utfordringer med leveransen har sameiet ennå ikke overtatt elbilladeanlegget, men avventer løsning. Det er sagt at dette skal løses i uke 36, slik at vi kan overta anlegget da. Styret avventer faktureringen til vi har verifisert at anlegget fungerer som forutsatt ved bestillingen.