Torsdag 6. september 2018 fra kl. 07.30 – 15.00 vil det bli foretatt kontroll av brannalarm og nødlysanlegg. I perioden vil det periodevis være mørkt i fellesområdene inkl. trapper, garasjeanlegg og bodområder.

Brannalarmen vil bli testet kl. 11.00 og brannalarmen vil være aktiv i 30-45 min. for å kontrollere at alle sirener fungerer. Dette er ikke en brannøvelse, slik at ingen trenger å forlate leilighetene under denne testen. Det er også en sirene i leiligheten som vil utløses, slik at de som har mulighet til å gå ut anbefales å gjøre det, da det er mye og ubehagelig støy.

Ved evt. brann i dette tidsrommet bes det om at leiligheter i nærheten varsles, brannvesenet varsles på telefon 110, at brannen forsøkes slukket.