Styret overtok i dag, den 12. september 2018, anlegget for elbillading. Anlegget vil bli satt i drift i løpet av uke 38. Regninger på laderne vil også bli sendt ut i løpet av den uken. For å aktivere ladingen må nøkkelbrikken tilhørende leiligheten benyttes. Ved start av lading vil kabelen låses i laderen, og kan ikke fjernes uten at den samme nøkkelbrikken benyttes eller at kabelen frakobles bilen først.