Ved forsøk på oppstart i dag, 27.9.2018, gir ladeanlegget med feilmeldinger. Feilen er meldt til leverandøren og blir forhåpentligvis utbedret raskt.