Styret vil den 14. mai 2019 oversende liste over utestående reklamasjonssaker til Handelsbanken for å nedjustere tilbakehold i bankgarantien. Dette er det tidligere informert om, og de som har utestående saker og som ikke har meldt dette inn til styret med dokumentasjon på tidspunktet for reklamasjonen, kan ikke regne med at bankgarantien vil dekke et evt. krav om sakene ikke blir utbedret av byggherre.