Den 13. mai 2019 kl. 17.30 er alle fellesområdene strømløse. Styret arbeider med å finne en løsning.

Oppdatering 13.5.2019 kl. 19.00: Det ser ut til at det her hovedsikringen til fellesområdene som er defekt. Pga. at det ikke kan skaffes deler før tirsdag morgen vil fellesområdene være mørklagte frem til tirsdag. Styret har samtidig identifisert defekte ledelys og service vil bli bestilt tirsdag. Dette strømbruddet medfører også at heisene og ventilasjon ikke funger og at det kun vil være kaldtvann i kranene. 

Oppdatering 14.5.2019 kl. 09.00: Strømmen er nå tilbake, og årsaken var at det var en feil på hovedstrømbryteren, som ble repararet. Alt utstyr skal nå være operativt, så om noen opplever noe som ikke fungerer (ventilasjon, heis, elbillader m.m.), ber vi om at dette meldes til styret pr. e-post, slik at vi får utbedret feil fortløpende. Identifiserte følgefeil som batterikapasitet på nødlys og låsesystem vil bli fulgt opp av styret.