Styret har sendt klage på ferdigattesten og saksdokumentene til byggesaken kan leses i SAKSINNSYN - FN1.

Vedr. FN3, så har de søkt om endring av utomhusplanen, denne saken kan også leses i SAKSINNSYN - FN3.