Vi har i dag, 15.5.2019, fått tilbakemelding om at Plan- og bygningsetaten også har sendt saken ang. brakkeriggene til Bymlijøetaten for uttalelse, før de gir tilbakemelding på hva som skjer videre i saken. De håpet i utgangspunktet å fatte vedtak i saken i løpet av uke 19, men pga. at de venter tilbakemelding fra Bymiljøetaten vil dette ta noe lengre tid enn ventet.