Det har tidligere ikke vært øreavrunding på fakturaene for felleskostnader, fra andre halvår 2019 vil det være øreavrunding pr. fakturalinje, slik at det kan forekomme avvik på noen få kroner på totalbeløpet i forhold til tidligere fakturaer.