Skilt for gjesteparkering

Skiltene på gjesteparkeringen vil i løpet av kort tid bli skiftet til nye og enklere skilting, slik at de ikke inneholder tekst som gjør at det kan oppstå misforståelser om ikke all teksten leses.

De nye skiltene innebærer ingen endringer i reglene for parkeringen i forhold til dagens regler. Utfyllende regler for parkeringen vil fremgå på beboerkortet, men er i all hovedsak som følger:

  • Beboerkort skal alltid ligge synlig i frontvinduet.
  • Parkering kun tillatt for gjester.
  • Maks. parkeringstid 6 timer i tidsrommet 04-00. Dette innebærer at en kan parkere kl. 18.00 og stå til dagen etter kl. 10.00. Med parkeringsskive eller annen tydelig tidsangivelse.