Alle syklene på uteområdene og i sykkelboden er nå, 2. juni 2019, merket med enten mellomblå eller fluoriserende strips på høyre halvdel av styret. Alle som har sykler de vil beholde, må klippe av disse innen utgangen av uke 26. Sykler som fortsatt har denne etter uke 26 vil bli fjernet og levert på hittegodskontoret.