I forbindelse med store nedbørsmengder, 6. juni 2019, kom det en del vann inn i garasjeanlegget. Dette vannet vil fordampe i løpet av 2-3 dager, slik at vi ikke vil bruke tid på å fjene det manuelt. Det står forøvrig en svaber ved siden av garasjeporten om noen har områder hvor det må fjernes, da er det fint om vannet ikke bare skyves over til naboen.