Da har vi nok en gang fått en ganske stor mengde med vann i garasjen, i løpet av natt til 4. august. Denne gangen er det vesentlig mindre enn forrige gang, og litt mer overkommelig å fjerne med svabere og litt bra vær noen dager. Det er derfor veldig fint om de som har tid og anledning kan ta en liten "minidugnad" med svabrene som står ved garasjeporten og måke vann ned i risten ved porten. Vi avventer noen dager med å bestille sugebil, slik at vi unngår at det blir flere runder. Forrige gang kostet oppryddingen ca. kr. 30 000, så det er fint om vi kan spare disse pengene.