Informasjonsskrivet til seksjonseierne kan lastes ned HER.