Sameiet er fullverdiforsikret i Berkley Forsikring. Det sameiet som er forsikringstaker, og alle saker skal derfor meldes skriftlig til styret snarest mulig, og ikke direkte til forsikringsselskapet. Dette for å unngå at forsikringspremien øker unødvendig. Ved akutte tilfeller hvor det er nødvendig med skadebegrensning kan styreleder kontaktes direkte på telefon, ellers gjøres innmelding av skade pr. e-post.

Ved innmelding av skade bes skaden beskrives best mulig, skadeomfang, skadeårsak, skade tidspunkt, skadebegrensningstiltak og evt. om det er nødvendig med ytterligere tiltak for å begrense skade.