Sameiet har en eksklusiv avtale for kjøp av utvendig solskjerming med Scandic Markiser AS. Som det har blitt orientert om tidligere, både gjennom e-post og på sameiermøter, kan beboere få montert markiser dersom de har en balkong rett over som de kan monteres i. Det er videre tillatt for samtlige beboere å få montert screens. Scandic Markiser tilbyr løsninger for både screens og markiser, og dere kan lese mer om dette i vedlagte informasjonsskriv. Oppdaterte priser fåes ved henvendelse til Scandic Markiser.

Informasjonsskriv