Styret har den 23. november 2016 vært i kontakt med Veidekke som er eier av barnehagetomten i nordenden av tomten vår. Denne tomten er regulert til barnehage og Veidekke har foreløpig ingen planer om å bruke tomten til boligformål. Det er heller ikke laget noen tidsplan for når de skal bebygge den. Det er derfor ventet at det ikke blir startet byggearbeider på denne tomten før tidligst 2018.

Den 14. juni 2016 sendte PST en klage på rammetillatelsen for oppføring av gangbroen. Denne klage er unntatt offentlighet, men må sannsynligvis behandles av Fylkesmannen. Det blir derfor nok en forsinkelse i dette prosjektet, og formentlig kommer det ikke noen bro før tidligst neste år. Byggherre vil sannsynligvis ikke sende inn søknad om igangsettelsestillatelse før klagesaken er ferdigbehandlet.

Fra 17. juni 2016 og ut uken etter vil entreprenør fylle inntil muren i sydenden ved blokk C.

I løpet av august vil veien, støttemuren mot FN1 og snuplassen bli laget permanent, slik den skal være i fremtiden. I forbindelse med dette arbeidet vil veien kunne bli lagt om og sperret i korte tidsrom. Det vil også bli lagt varmesløyfe i bakken opp fra søppelkassen og rundt hjørnet på blokk A.

Overtakelse i blokk A vil bli i oktober 2016, blokk B til påske 2017 og blokk C i oktober 2017. 

Den 25. mai 2016 ble det endelig gitt rammetillatelse til AS Selvaag Bygg for å oppføre gangbro mellom Lillohøyden og Nydalen. Dette vil medføre at Nydalen vil bli mer tilgengelig og veien til BI blir vesentlig bedre. I forbindelse med at Fernanda Nissen skole åpner til høsten, vil også skoleveien bli betydelig sikrere for de som bor i Nydalen. En del av begrunnelsen for at klagen fra PST ikke ble tatt til følge, er at PST visste om at det skulle bygges bro på det angitte stedet, før de flyttet inn. Det som gjenstår før bygging av broen kan starte, er at byggherre får igangsettelsestillatelse.

I blokken som ligger nærmest Kristoffer Aamodts gate er det forventet innflytting i oktober 2016.

Den 18. mai 2016 sendte 4B Arkitekter forespørsel til Plan- og bygningsetaten for å utvide næringsseksjonen i blokk A. Planen er at Dominos Pizza skal åpne utsalg i dette lokalet i løpet av oktober 2016.

Etter at Plan- og bygningsetaten stilte seg negative til å ha en stor barnehage på tomten nord for FN1, har Ticon trukket seg helt ut av diskusjonen og bygger en egen barnehage i bygg c, som opprinnelig tenkt. Tomten i nordenden er som nevnt tidligere overdratt til Veidekke Eiendom AS. Det er foreløpig ukjent hva de kommer til å gjøre med tomten, men vi informerer så snart vi har flere opplysninger.

Barnehagetomten i triangelen mellom Akerselva, Kristoffer Aamodts gate og Fernanda Nissens gate 1 ble overdratt til Veidekke Eiendom AS den 16. desember 2015. Eiendommen er fremdeles regulert til barnehage og det er tinglyst heftelse med følgende ordlyd "Allmennheten skal ha rett til å bruke barnehagens uteareal utenom åpningstider".

Utbygger i FN3 vurderer også om det er muligheter for å bygge en utvidet barnehage i forhold til opprinnelige planer på denne tomten, fremfor å bygge barnehage i siste byggetrinn i FN3. De ønsker i stedet å omgjøre barnehage i bygg c til leiligheter. De opprinnelige planene var å ha 4 avdelinger, mens Ticon som bygger FN3 ønsker at det bygges barnehage med 7 avdelinger. Foreløpig har Plan- og Bygningsetaten uttalt på forhåndskonferansen at tomten ikke er dimensjonert for en så stor barnehage.

For å se dokumentene i byggesaken så kan disse leses på Saksinnsyn hos Plan- og Bygningsetaten.

I Nycoveien 2 (i triangelet Vitaminveien/Sandakerveien/Nycoveien) er det igangsatt reguleringsarbeid og søknadsprosess for å bygge tre boligblokker på tomten.

For å følge saken se: Saksinnsyn hos Plan- og Bygningsetaten.

I forbindelse med at nytt nabovarsel ble sendt, har PST opprettholdt klagen fra forrige nabovarsel. Denne gangen har de også foreslått å finne et alternativt kryssningspunkt eller at utbygger i samarbeid med PST finner en løsning som ivaretar PSTs behov for sikring.

Betonmast har besvart denne henvendelsen med at i Plan- og Bygningsloven ikke er rom for en alternativ plassering og anfører at eventulle ekstra sikkerhetstiltak må besørges og bekostes av PST.

Forøvrig kan alle saksdokumentene leses på saksinnsyn hos Plan- og Bygningsetaten.

I Vitaminveien 11 er byggingen av boliger, park og landets største kino godt i gang. Når det gjelder Sandakerveien 113-119, så er det kun bestilt oppstartsmøte med tanke på å bygge kontorer, boliger og forretninger.

Se artikkel i Nordre Aker Budstikke for mer informasjon.

Direkte lenker: Saksinnsyn Vitaminveien 11, Situasjonsplan 1, Situasjonsplan 2, Saksinnsyn Sandakerveien 113-119

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon