Styret har i dag inngått avtale med Komplett Drift AS om gressklipping, kantklipping, gjødsling og garasjevask. Avtalen innebærer at gressplenen bli klippet med 7-10 dagers mellomrom, kantklipping utføres 4 ganger i løpet av vekstsesongen, gjødsling utføres 2 ganger i vekstsesongen.

Styret vil inngå separat avtale med gartnere for å beskjære hekker og busker, slik at disse ikke blir skadet.

Når det gjelder private hager, så må hver enkelt besørge vedlikehold av gressplenen. Vi minner i den forbindelse om at det er vedlikeholdsplikt, jf. vedtektene. Dette innebærer at de som ikke sørger for fjerning av ugress og klipping av gress vil bli pålagt dette, evt. vil styret besørge dette for eiers regning.

Det er også avtalt at garasjeanlegget feies og vaskes 2 ganger pr. år. Styret ser det som mest hensiktsmessig at dette gjøres på våren når snøen er borte og uteområdene er feiet for grus, og på høsten før det blir kaldt, slik at vi får uttransportert restfukt etter vaskingen.

Første garasjevask er avtalt til 28. mai 2019. Alle biler må derfor være fjernet fra garasjeanlegget denne dagen. Styret eller Komplett Drift tar ikke ansvar for skader på biler som ikke er flyttet. Plasser hvor bilene ikke er fjernet vil bli vasket i ettertid, og fakturert den enkelte eier av plassen.

Sameiet fikk den 27.3.2019 utstedt ferdigattetst. Styret mener denne er gitt på feil grunnlag, da det er mange lovkrav som ikke er oppfylt, og har klaget på denne avgjørelsen, og i tillegg bedt om at det åpnes tilsynssak mot Peab og ansvarlig søker. Klagen kan leses i sin helhet på saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

Innkallingen til årsmøte 2019 ble sendt til alle seksjonseiere med registrert e-postadresse den 1.4.2019. Om noen ikke har mottatt den, kan dette meldes til styret pr. e-post.

Det er dugnad for å ordne uteområdene etter vinteren, den 4. mai 2019 kl. 13-17. Det blir enkel servering avhengig av hvordan været blir. Dugnaden er frivillig og ment som et sosialt arrangement hvor en får god anledning til å bli kjent med naboene.

I uke 10 har Sweedor utbedret mangelfull montering av utgangsdørene til alle leilighetene. Alle seksjonseierne sørget for tilgang til leilighetene til avtalt tid, så dette var utrolig bra, og medførte at jobben ble gjort på tre dager i stedet for fire. Takk til alle for god respons og velvilje.

Status etter opprettingen er at det er noen dører som er skjeve, hvor rammen ikke har parallelle karmer eller heller inn- eller utover. Dette vil styret ta videre med Peab så snart vi har fått statusrapporten fra Swedoor.

I uke 11-13 vil malerne utbedre dører og karmer hvor dette er nødvendig. Vi håper derfor dette går like bra som oppretting og innfestingen, og at alle også denne gangen holder oppsatte tider.

I de nærmeste ukene, uke 4-7 2019, skal Norac inn i alle leilighetene for å skifte/kontrollere at vannlåsene på badene er i orden. Vi håper derfor flest mulig har anledning til å stille opp når de har behov for det.

Det er ACT-Service AB som utfører denne jobben, og kontaktinformasjon for å avtale tid er: Daniel Thomsen, Telefon 928 32 807.

På eiendommen med gårds- og bruksnummer 77/142 (i nordenden av FN1) er det gitt tillatelse til omlegging av hovedledninger for overvann og spillvann. Det er Vann- og avløpsetaten som er tiltakshaver, mer informasjon om tiltaket finnes i  saksinnsyn.

Informasjon fra VAV

Plantegning

Renovasjonsetaten samler også denne julen (som foregående år) inn juletrær. Trærne hentes ved søppelkassene i Fernanda Nissens gate 1 lørdag 5. januar 2019 kl. 12.55-13.10. Vi minner om at de som skal kaste juletrærne selv må være tilstede og kaste det på bilen, da REN ikke samler inn trærne.

For andre steder og tidspunkter, se Oversikt over tid og sted fra Renovasjonsetaten.

Styret har i dag, 6. desember 2018, sagt opp avtalen vi hadde med leverandøren av vaktmestertjenester, snøbrøyting og plenklipping med umiddelbar virkning. Årsaken er at vi gjentatte ganger har påpekt svært mangelfull utførelse av oppdraget, uten at det har blitt merkbar bedring.

Fremover vil styret ta seg av vaktmesteroppgavene, da vi frem til nå har brukt ekstremt mye tid på å følge opp manglende levering, vil sannsynligvis arbeidsmengden bli som før.

Snøbrøyting for sesongen 2018/2019 vil Komplett Drift AS utføre. Etter sesongen vil styret evaluere utførelsen, før avtalen evt. utvides til gressklipping.

Er det ting som må utbedres er det fint om styret får e-post med beskjed om hvor og hva som er feil, gjerne med bilde.

I dag, 5. desember 2018, blir DSB sin veileder for egenberedskap delt ut til alle landets husstander. I denne er det anbefaling om å ha kokeapparat og varmeovn som går på gass eller parafin. I den forbindelse minner styret om at gassbeholdere må oppbevares i leilighetene eller på balkongene, og ikke i garasjen, da det ikke er tillatt å oppbevare propan og butan under bakkenivå. Dette pga. at disse gassene er tyngre enn luft, og dermed vil medføre eksplosjonsfare ved lekkasjer.
 
For mer informasjon, se https://www.dsb.no/egenberedskap/
 

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon