Det er ikke tillatt å gå over private terrasser og gjennom hekker. Dette betyr at det ikke er tillatt å gå over til Elvelunden sameie uten å benytte gangveien som går på skrå syd/vest mot Akerselven. Dette er til stor sjenanse for beboere og ødelegger også hekkene til både vårt sameie og Elvelunden.

Styret ber om at dette respekteres slik at vi kan bevare et godt forhold til våre naboer.

Den 4. februar 2015 har Haaland Klima oppdatert programvaren i ventilasjonsanlegget i begge blokkene. Dette skal løse problemet med at ventilasjonsanlegget stopper når utetemperaturen synker under -7 grader.

I uke 43 ble det montert bom foran oppgang B. Dette er for å hindre unødvendig kjøring i sameiet. I løpet av kort tid vil det også bli montert låsesylinder på denne bommen, hvor bommen må være lukket og låst for at det skal være mulig å ta ut nøkkelen. Vi håper med dette at biltrafikk i sameiet vil bli vesentlig redusert og ber om at det kun kjøres til oppgangene ved levering av store eller tunge varer.

Vi minner samtidig om at det ikke er tillatt å kjøre på grusveien mellom blokkene og på vestsiden (mot Akerselva). Dette er vei som er anlagt for at utrykningskjøretøy skal kunne komme til leilIghetene på vestsiden.

Den 23. og 24. mai 2013 vil trappeoppgangene vaskes av Rene Trapper AS for første gang. Det er viktig at alle trappeoppgangene er fri for personlige eiendeler (barnevogner, sykler, paraplyer, sko etc.)

Dette er et krav både ift. brannsikkerhet, organisering av vask og vår felles orden og hygge. Se for øvrig husordensregler. Eiendeler som er plassert i fellesarealer vil bli fjernet av vaktmester og satt i kjeller. Beboere vil bli fakturert for tidsbruk som går med til dette.

Sameiet tegner fullverdiforsikring som dekker bygget slik det blir overlevert. IF Skadeforsikring. Forsikringsnummer: 631478

Ved evt. skade skal forsikringsavdelingen i OBOS kontaktes.

Sameierne må tegne egen innboforsikring.

La Fernandas Hage Sameie være et rent, pent og hyggelig sted å være:

Kast søppelet i riktig søppelbrønn, IKKE SETT SØPPEL UTENFOR! Det koster penger å sende ekstra søppel bort. Det skal heller ikke hensettes møbler eller andre løse gjenstander i fellesarealer, dette gjelder garasje, svalganger, ganger og korridorer. Hold orden.

Styret innhenter for tiden tilbud på vaktmestertjenester og på renhold av fellesarealene. Dette håper vi å få avklart i løpet av en uke. Inntil dette er på plass er det fint hvis beboere som har anledning til det kan moppe over trappeoppgangene i egen etasje. Ved å la dette gå på omgang mellom de som deler etasje, så mener vi at dette bør være en overkommelig oppgave.

Det vil i løpet av et par uker innhentes tilbud på tjenester fra ulike selskap (Securitas m.fl.) på sikring av fellesarealene, da det dessverre er en del innbrudd i boder, biler og lignende i nye bygg. Nærmere informasjon om dette vil komme i nær fremtid. I mellomtiden anmoder styret om at alle beboere ikke lar verdigjenstander ligge synlig i bilene, og at dørene inn mot bodene til enhver tid holdes låst.

Det er positivt at mange av henvendelsene fra beboerne har kommet per e-post (så langt har styret mottatt over 100 e-poster), og vi ønsker at dette fortsetter å være måten styret kontaktes på. Vi ber om forståelse for at styremedlemmene i begrenset grad har anledning til å besvare beboerhenvendelser i arbeidstiden, siden alle som sitter i styret har vanlig jobb og dermed ikke kan jobbe med oppgaver for sameiet på dagtid.

Styrets e-postadresse er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sameiet vil i løpet av de neste ukene få lagt inn alle beboernes navn på ringeklokkene fremfor at besøkende skal taste leilighetsnummere. Styret er av den oppfatning at dette vil fungere vesentlig bedre.

For å bidra til at bygget får et enhetlig preg også på postkassene, så er det nå skrevet inn eget punkt om dette i husordensreglene. Postkasseskilt som er monert utenpå postkassene vil fjernes, og vi anmoder alle beboere om å oppdatere egne postkasseskilt i samsvar med retningslingene innen utgangen av mai måned.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon