For å hindre at biler som står utenfor bommen blokkerer den for åpning og adkomst ved evt. brann, så er slagretningen på bommen endret slik at den slår innover mot oppgang D. Det er også montert stopper, slik at den ikke er mulig å åpne mer enn 90 grader. Nøkkelen må fremdeles stå i bommen så lenge den er åpen.

Parkering forbudt gjelder fremdeles på sameiets fellesområder.

Styret undersøker muligheten for lading av elbil i sameiet. Det har også innkommet priser fra leverandører, men disse er med en del forbehold, slik at det er umulig å fastslå hva den endelige prisen og løsningen vil koste. Dette må derfor utredes videre. Pga. stort arbeidspress i styret forventes ikke dette å være ferdig utredet før tidligst i slutten av mai.

De som er interessert i å lese mer om elbillading lese mer på elbil.no

Det er en del oppgaver på fellesområdene som det er fint om så mange som mulig kan delta på. Liste med oppgaver og redskaper fordeles ved garasjeporten.

Med forbehold om at været tillater det, så avsluttes dugnaden med grilling og sosialt samvær.

I forbindelse med at det skal monteres flere sykkelstativer i sykkelboden, må det som er plassert av andre gjenstander enn sykler fjernes snarest mulig.

Styret minner samtidig om husordensreglene, hvor det står følgende "I sykkelboden er det kun tillatt å parkere sykler, unntatt barnevogner som evt. kan parkeres på områder spesielt oppmerket for dette.". Det er nå plassert en stor mengde leker i sykkelboden, disse bes oppbevares i deres egne private boder. Gjenstander som ikke tilhører i sykkelboden vil bli fjernet den 9. april 2016 og på resterende ledig plass monteres sykkelstativ.

Styret har igjen vært i kontakt med Renovasjonsetaten for at restavfall, papp og glass skal tømmes før det blir fullt. Det viser seg at årsaken til problemet er at biler tilhørende arbeidere i FN3 blokkerer adkomsten i mange tilfeller. Prosjektleder i FN3 er informert om dette nå.

For å få en rask bedring vil også P-Service AS intensivere kontrollene i sameiet i tiden fremover.

Vi minner også om at det ikke er tillatt å sette søppel utenfor søplekassene pga. skadedyr og forsøpling, og ber derfor om at hver enkelt oppbevarer sitt eget avfall til Renovasjonsetaten har ordnet med tømming.

Det som har vært hensatt på fellesområdene og som ser ut som avfall har vaktmester og styret samlet i sykkelboden. Det som nå er innsamlet og står igjen i sykkelboden vil bli kastet 21. juni 2016.

Forøvrig minner vi om at søppel ikke skal hensettes på fellesområdene, men kjøres bort av den enkelte.

Vi har nå mottatt vareprøve på nye trappeneser som vist på vedlagte bilde. Disse trappenesene vil bli limt med en ny type lim og vil fordele belastningen over en større flate når de belastes, det er derfor grunn til å tro at dette vil være en løsning som tåler belastningen, i motsetning til eksisterende løsning.

Dimensjonene på de ny trappenesen er 42 x 21 mm, så de vil også dekke over evt. fargeendringer etter de gamle trappenesene. Disse vil i første omgang monteres i trappene mellom 1. og 2. etg.

Det er en del fasadesteiner som er avskallet, slik at overflaten er rød i stedet for hvit. Det vil bli en befaring av fasadesteinene fredag 18. mars 2016 kl. 07:00. Hvis det er noen som vet om konkrete feil er det fint om styret får beskjed om dette snarest mulig.

Den 17. mars 2016 vil FN3 fjerne propantanken som står i nordenden av vår tomt. I den forbindelse vil det også bli igangsatt utbedring av MC-parkeringen som ble anlagt ved nedkjøringen til garasjeanlegget for 2 år siden.

I forbindelse med reklamasjoner på fellesområdene, så er det i dag avtalt med Byggbelegg Elvestad AS at de skifter ut alle trappenesene mellom 1. og 2. etg. med lister i aluminium i løpet av april 2016. Dette vil gjøre at trykket blir fordelt ved belastning og at de sannsynligvis nå blir i orden. Det er også avtalt at de samtidig skal kontrollere alle trappenesene og gulvlistene i de resterende etasjene og reparere det som er nødvendig.

Dette er en reklamasjonssak og vil ikke påføre sameiet noen kostnader.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon