I disse dager sendes det ut fakturaer for nøkkelbrikker og garasjeportåpnere til samtlige eiere. Spørsmål om fakturaene kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Husk at tapte nøkler må meldes til styret slik at vi kan få sperret disse. Sperring og bestilling av nye nøkler gjøres via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

På grunn av vannmengdene som kom med snøfallet 26.03.2015 kunne ikke firmaet Gårdspass rengjøre garasjekjeller fredag 27.03.2015 Maskinen de har tilgjengelig for oppsamling av slike vannmengder var for høy for å komme inn i vårt garasjeanlegg. Dette medfører at de vil komme tilbake etter påske for å rengjøre kjelleren. Nye lapper henges opp når nytt tidspunkt er avtalt.

De gamle parkeringstillatelsene var kun gyldig ut januar 2015 og disse må derfor fornyes snarest. Bestilling av nytt parkeringsbevis gjøres via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Ved innlevering av søknadsskjema etter 12. februar kl. 18, må det påregnes behandlingstid på inntil 14 dager.

Vi oppfordrer samtidig alle til å sette seg godt inn i parkeringsbestemmelsene i sameiet, slik at vi unngår unødvendige kontrollavgifter og fjerning av kjøretøy.

Fra og med mandag 16. februar vil kjøretøy som benytter gammel parkeringstillatelse bli ilagt kontrollavgift.

Det har vært en del saker hvor det har vært problemer med "kloakk"-lukt eller lukt som minner om løsemidler/white sprit på badet. Dette skyldes mest sannynlig at det ikke er montert vannlås på vasken, men en membranløsning. Denne tetter ikke skikkelig etter en stund, og lukten fra avløpet siver inn i badet.

For å løse dette problemet oppfordres de som opplever det å melde fra til Peab så snart som mulig ved å sende inn skjemaet for reklamasjoner.

Det er ikke tillatt å gå over private terrasser og gjennom hekker. Dette betyr at det ikke er tillatt å gå over til Elvelunden sameie uten å benytte gangveien som går på skrå syd/vest mot Akerselven. Dette er til stor sjenanse for beboere og ødelegger også hekkene til både vårt sameie og Elvelunden.

Styret ber om at dette respekteres slik at vi kan bevare et godt forhold til våre naboer.

Den 4. februar 2015 har Haaland Klima oppdatert programvaren i ventilasjonsanlegget i begge blokkene. Dette skal løse problemet med at ventilasjonsanlegget stopper når utetemperaturen synker under -7 grader.

I uke 43 ble det montert bom foran oppgang B. Dette er for å hindre unødvendig kjøring i sameiet. I løpet av kort tid vil det også bli montert låsesylinder på denne bommen, hvor bommen må være lukket og låst for at det skal være mulig å ta ut nøkkelen. Vi håper med dette at biltrafikk i sameiet vil bli vesentlig redusert og ber om at det kun kjøres til oppgangene ved levering av store eller tunge varer.

Vi minner samtidig om at det ikke er tillatt å kjøre på grusveien mellom blokkene og på vestsiden (mot Akerselva). Dette er vei som er anlagt for at utrykningskjøretøy skal kunne komme til leilIghetene på vestsiden.

Den 23. og 24. mai 2013 vil trappeoppgangene vaskes av Rene Trapper AS for første gang. Det er viktig at alle trappeoppgangene er fri for personlige eiendeler (barnevogner, sykler, paraplyer, sko etc.)

Dette er et krav både ift. brannsikkerhet, organisering av vask og vår felles orden og hygge. Se for øvrig husordensregler. Eiendeler som er plassert i fellesarealer vil bli fjernet av vaktmester og satt i kjeller. Beboere vil bli fakturert for tidsbruk som går med til dette.

Sameiet tegner fullverdiforsikring som dekker bygget slik det blir overlevert. IF Skadeforsikring. Forsikringsnummer: 631478

Ved evt. skade skal forsikringsavdelingen i OBOS kontaktes.

Sameierne må tegne egen innboforsikring.

La Fernandas Hage Sameie være et rent, pent og hyggelig sted å være:

Kast søppelet i riktig søppelbrønn, IKKE SETT SØPPEL UTENFOR! Det koster penger å sende ekstra søppel bort. Det skal heller ikke hensettes møbler eller andre løse gjenstander i fellesarealer, dette gjelder garasje, svalganger, ganger og korridorer. Hold orden.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon