I de nærmeste ukene, uke 4-7 2019, skal Norac inn i alle leilighetene for å skifte/kontrollere at vannlåsene på badene er i orden. Vi håper derfor flest mulig har anledning til å stille opp når de har behov for det.

Det er ACT-Service AB som utfører denne jobben, og kontaktinformasjon for å avtale tid er: Daniel Thomsen, Telefon 928 32 807.

På eiendommen med gårds- og bruksnummer 77/142 (i nordenden av FN1) er det gitt tillatelse til omlegging av hovedledninger for overvann og spillvann. Det er Vann- og avløpsetaten som er tiltakshaver, mer informasjon om tiltaket finnes i  saksinnsyn.

Informasjon fra VAV

Plantegning

Renovasjonsetaten samler også denne julen (som foregående år) inn juletrær. Trærne hentes ved søppelkassene i Fernanda Nissens gate 1 lørdag 5. januar 2019 kl. 12.55-13.10. Vi minner om at de som skal kaste juletrærne selv må være tilstede og kaste det på bilen, da REN ikke samler inn trærne.

For andre steder og tidspunkter, se Oversikt over tid og sted fra Renovasjonsetaten.

Styret har i dag, 6. desember 2018, sagt opp avtalen vi hadde med leverandøren av vaktmestertjenester, snøbrøyting og plenklipping med umiddelbar virkning. Årsaken er at vi gjentatte ganger har påpekt svært mangelfull utførelse av oppdraget, uten at det har blitt merkbar bedring.

Fremover vil styret ta seg av vaktmesteroppgavene, da vi frem til nå har brukt ekstremt mye tid på å følge opp manglende levering, vil sannsynligvis arbeidsmengden bli som før.

Snøbrøyting for sesongen 2018/2019 vil Komplett Drift AS utføre. Etter sesongen vil styret evaluere utførelsen, før avtalen evt. utvides til gressklipping.

Er det ting som må utbedres er det fint om styret får e-post med beskjed om hvor og hva som er feil, gjerne med bilde.

I dag, 5. desember 2018, blir DSB sin veileder for egenberedskap delt ut til alle landets husstander. I denne er det anbefaling om å ha kokeapparat og varmeovn som går på gass eller parafin. I den forbindelse minner styret om at gassbeholdere må oppbevares i leilighetene eller på balkongene, og ikke i garasjen, da det ikke er tillatt å oppbevare propan og butan under bakkenivå. Dette pga. at disse gassene er tyngre enn luft, og dermed vil medføre eksplosjonsfare ved lekkasjer.
 
For mer informasjon, se https://www.dsb.no/egenberedskap/
 
Styret har i kveld, 2. desember 2018, hatt befaring i alle trappeoppganger, og finner dessverre grunn til nok en gang å minne om at alle trappeløp er rømningsveier og at det derfor ikke er tillatt å ha løse gjenstander i gangen, som pappesker og julenisser m.m. Julepynt som henges på utgangsdører er tillatt, men ikke gjenstander som er mulig å sparke i.
 
Løse gjenstander som ikke er fjernet innen 3. desember kl. 20.00 vil bli fjernet av styret. Det er bare å beklage at vi legger en demper på julestemningen, men vi er dessverre lovpålagt å følge opp dette, jf. internkontrollforskriften.

Det er oppdaget feil på sirenene i 1. og 2. etg. i oppgang B. Denne feilen gjelder kun sirener i leilighetene i oppgang B i 1. og 2. etg. og sirenene i 2. etg. Styret er i tett dialog med leverandøren, som har meldt om at dette er en feil på en serie med sirener. Deler er bestilt og vil forhåpentligvis bli utbedret i uke 48 (neste uke). Inntil feilen er utbedret vil det bli gjennomført ekstra brannvernrunder i fellesområdene i oppgangen, og alle løse gjenstander blir fjernet uten varsel.

Vi minner samtidig om at det ikke er tillatt å oppbevare løse gjenstander i gangen, som sko, paraplyer og pappesker m.m.

Oppdatering 30. november 2018 kl. 07.00: Feilen på brannalarmen er utbedret.

Avtalen med Viken Fiber om levering av Altibox TV og Internett utløper i februar 2019. Styret har gjort vurderinger av dagens avtalte i forhold til de nye kanalpakkene Altibox leverer, og ser at prisen ved å kunne velge enkelte kanaler selv vil medføre omtrent en dobling av kostnadene. Sameiet har nå en svært gunstig avtale i forhold til hva som tilbys i forhold til nye tjenester hos Altibox, og evt. nye avtaler med andre leverandører. Altibox har varslet at eksisterende avtale beholdes frem til 2021/2022, noe styret mener er den beste løsningen. Styret vil derfor ikke ta initiativ til å reforhandle eksisterende avtale eller vurdere andre leverandører i denne omgang.

Den 23. oktober 2018 var endelig elbilladerne på plass og alle som har levert skjema innen 23. oktober 2018 kl. 18.00 i dag har fått aktivert laderne. De resterende blir lagt inn 1-2 ganger pr. uke fremover. Det er fint om de som har levert skjema med liste over nøkkelbrikker kan kontrollere at alle nøkkelbrikkene fungerer, og evt. gis styret beskjed om hvilke brikker det evt. er problemer med. Mer informasjon om laderne blir lagt ut på sameiets hjemmeside i løpet av uken.

Oppdatering 24. oktober 2018 kl. 23.30: Alle som har meldt inn nøkler frem til 24. oktober kl. 22.00 har nå fått aktivert laderne, og nøkler som ikke har fungert skal nå være i orden.

Den 23. oktober 2018 vil laderne til de som har sendt inn skjema innen 23. oktober kl. 18.00 for registrering av nøkler bli aktivert. Anlegget for elbillading vil da være i full drift og vi anser da prosjektet som fullført. Om noen opplever problemer med lading eller noe oppfører seg annerledes enn forventet, er det fint om styret får tilbakemelding om dette, slik at vi evt. får gjort justeringene som er nødvendig.

Når alle fakturaer er mottatt og betalt vil styret sende krav om refusjon til Oslo Kommune, da de dekker 20% av kostandene for infrastrukturen. Når det endelige beløpet på infrastrukturen er avklart, vil a konto avregning på dette bli sendt hver enkelt som har parkeringsplass. Tidligere er det innbetalt kr. 4 000 pr. parkeringsplass for infrastrukturen, og det er dette beløpet som da blir avregnet mot de faktiske kostnadene.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon