Som de fleste av beboerne trolig fikk med seg var det dessverre en periode store mengder avfall ved søppelanlegget som ikke ble fjernet. Dette skyldtes at utbygger og Oslo kommune ikke hadde inngått nødvendige avtaler. Styret brukte derfor betydelig tid på å følge opp dette daglig i den perioden problemet oppstod for å få ordnet opp i de forholdene. Erfaringene fra den fasen viste at det blir viktig for sameiet å få tømming av avfall hyppig nok til at det ikke samler seg opp. Samtidig oppfordrer styret at beboerne forholder seg til husordensreglene som spesifiserer at beboere ikke skal kaste avfall på søppelområdet dersom det ikke er ledig plass der. Søppel skal ikke under noen omstendighet settes ved siden av søppelbrønnene, eller settes i fellesarealene.

For en tid tilbake hadde styret befaring av fellesarealene i forbindelse med at disse skal overtas av sameiet. Styret hadde med fagekspert fra OPAK i den prosessen for å sikre at vi hadde god kompetanse til å vurdere kvaliteten på det arbeidet som er gjort. Det ble avdekket en rekke feil/mangler, og penger har derfor blitt holdt tilbake fra sameiet inntil disse feilene blir utbedret. Noen av feilene var av større karakter, mens andre var av mindre. Det vil derfor bli en dialog/forhandlinger med byggherre fremover om hvordan dette skal håndteres. Styret vil i tillegg til å fortsette samarbeidet med OPAK også bruke juridisk bistand i denne prosessen. Her har styret inngått en avtale med Pål Grønnæss som er partner i advokvatfirmaet Schjødt. Grønnæss har bred erfaring innenfor sine spesialfelter, entrepriserett og bolig- og eiendomsrett, samt tilgrensende fagområder som f eks plan- og bygningsrett. Han arbeider både med løpende rådgivning og prosedyre innenfor disse feltene, og i hovedsak på oppdrag for entreprenørbedrifter og boligutbyggere.

Befaring av teknisk anlegg og utomhusområdene vil skje i løpet av juni. Befaring av teknisk anlegg vil prioriteres høyt siden styret pt ikke har fått noe informasjon om hvor det tekniske anlegget er montert, eller av hvordan det fungerer. Dette ble en utfordring da det grunnet en teknisk feil ble utløst en brannalarm på lørdagen. Styret ønsker å rose beboerne for at dere gikk tålmodig ut og ventet på nærmere beskjed om at dere kunne gå tilbake til leilighetene. Branninstruks vil sendes ut til samtlige beboere i løpet av nær fremtid.

Dersom noen av beboerne har gjort seg noen observasjoner av fellesarealene (innvendig så vel som utvendig) som de mener er viktigeat styret tar med inn i prosessen mot utbygger, så setter vi pris på at dere så snart dere har anledning sender oss dokumentasjon om dette på e-post.

Sameiet vil få på plass en egen hjemmeside før sommeren. Styret vil gi beskjed med en gang siden er operativ, og fra det tidspunkt vil dette være den viktigste kanalen for å holde seg oppdatert om informasjon fra styret så vel som steder hvor en finner praktisk informasjon om alt fra bestilling av nøkler, oppdatering av navn på ringeklokker, bruk av sykkelbod etc.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon