Våren 2018 hadde sameiet innbrudd i garasjeanlegget hvor det ble brutt opp åtte biler og en motorsykkel. Disse ble tatt på fersk gjerning takker være observante naboer og rask respons fra politiet. Rettsaken var på høsten hvor det var innkalt en del vitner, og dom i saken falt i begynnelsen av september. Dommen ble 120 dager fengsel og erstatning på 60 000 for den ene gjerningspersonen. Grunnet gode vitneforklaringer og gode videoopptak var det ingen tvil om hendelsesforløpet. Denne saken viser at det nytter å være observant, og styret håper derfor at de som ser noe mistenkelig melder fra umiddelbart. Dette gjelder spesielt nå på høsten hvor vi erfaringsmessig er mer utsatt enn ellers i året.

Den 11. oktober 2018 har elbilladerne vært utprøvd i 2 uker. Styret har fått tilbakemeldinger om enkelte problemer når en ønsker utsetter start av ladingen, og reaktivering av lading noen dager etter at bilen er fulladet. Utrulling av de eksisterende laderne blir derfor utsatt til styret har fått klarhet i om dette må løses ved å konfigurere hver enkelt lader eller om det kan gjøres sentralt. Må det gjøres på hver enkelt lader, bør dette løses før resterende ladere aktiveres, for å unngå dobbeltarbeid.

Styret beklager at utrullingen tar tid, men ønsker at det blir en god løsning fra starten.

Da har vi endelig fått elbillading på plass. I kveld har vi startet opp med 4 brukere for å sjekke at ladingen og nøkkelbrikkene fungerer som det skal, og at forbruket blir lest riktig. Om alt går etter planen vil styret sende ut kontrakt/skjema til eiere av plassene torsdag 4. oktober, for å igangsette resten av laderne så snart som mulig.

Ved forsøk på oppstart i dag, 27.9.2018, gir ladeanlegget med feilmeldinger. Feilen er meldt til leverandøren og blir forhåpentligvis utbedret raskt.

I forbindelse med faktureringen av felleskostnadene for novemeber har forretningsfører også dobbeltfakturert felleskostnadene for oktober. Dette er en feil som de har fått beskjed om å rette opp og informere hver enkelt om. Alle kan derfor se bort i fra fakturaen for felleskostnadene for oktober som ble sendt ut i dag, den 26.9.2018.

Styret overtok i dag, den 12. september 2018, anlegget for elbillading. Anlegget vil bli satt i drift i løpet av uke 38. Regninger på laderne vil også bli sendt ut i løpet av den uken. For å aktivere ladingen må nøkkelbrikken tilhørende leiligheten benyttes. Ved start av lading vil kabelen låses i laderen, og kan ikke fjernes uten at den samme nøkkelbrikken benyttes eller at kabelen frakobles bilen først.

Torsdag 6. september 2018 fra kl. 07.30 – 15.00 vil det bli foretatt kontroll av brannalarm og nødlysanlegg. I perioden vil det periodevis være mørkt i fellesområdene inkl. trapper, garasjeanlegg og bodområder.

Brannalarmen vil bli testet kl. 11.00 og brannalarmen vil være aktiv i 30-45 min. for å kontrollere at alle sirener fungerer. Dette er ikke en brannøvelse, slik at ingen trenger å forlate leilighetene under denne testen. Det er også en sirene i leiligheten som vil utløses, slik at de som har mulighet til å gå ut anbefales å gjøre det, da det er mye og ubehagelig støy.

Ved evt. brann i dette tidsrommet bes det om at leiligheter i nærheten varsles, brannvesenet varsles på telefon 110, at brannen forsøkes slukket.

På grunn av noen utfordringer med leveransen har sameiet ennå ikke overtatt elbilladeanlegget, men avventer løsning. Det er sagt at dette skal løses i uke 36, slik at vi kan overta anlegget da. Styret avventer faktureringen til vi har verifisert at anlegget fungerer som forutsatt ved bestillingen.

I dag, 24. august 2018, vil det bli plassert en container utenfor innkjøringen til Lillohøyden. Dette skyldes at de har problemer med søppelanlegget. Denne containeren er kun for beboere på Lillohøyden, vi ber derfor alle respektere dette.

Det er dessverre feil på utebelysningen. Elektrikerne som har sett på det har store problemer med å finne feilen, og etter gjentatte forsøk har vi nå varslet Anleggservice Øst AS som er ansvarlig, om at det blir tatt ut forliksklage om feilen ikke er utbedret innen 14 dager. Vi håper dette gjør at det blir fortgang i saken, og at det blir ordnet. Styret beklager ulempene.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon