Ved forsøk på oppstart i dag, 27.9.2018, gir ladeanlegget med feilmeldinger. Feilen er meldt til leverandøren og blir forhåpentligvis utbedret raskt.

I forbindelse med faktureringen av felleskostnadene for novemeber har forretningsfører også dobbeltfakturert felleskostnadene for oktober. Dette er en feil som de har fått beskjed om å rette opp og informere hver enkelt om. Alle kan derfor se bort i fra fakturaen for felleskostnadene for oktober som ble sendt ut i dag, den 26.9.2018.

Styret overtok i dag, den 12. september 2018, anlegget for elbillading. Anlegget vil bli satt i drift i løpet av uke 38. Regninger på laderne vil også bli sendt ut i løpet av den uken. For å aktivere ladingen må nøkkelbrikken tilhørende leiligheten benyttes. Ved start av lading vil kabelen låses i laderen, og kan ikke fjernes uten at den samme nøkkelbrikken benyttes eller at kabelen frakobles bilen først.

Torsdag 6. september 2018 fra kl. 07.30 – 15.00 vil det bli foretatt kontroll av brannalarm og nødlysanlegg. I perioden vil det periodevis være mørkt i fellesområdene inkl. trapper, garasjeanlegg og bodområder.

Brannalarmen vil bli testet kl. 11.00 og brannalarmen vil være aktiv i 30-45 min. for å kontrollere at alle sirener fungerer. Dette er ikke en brannøvelse, slik at ingen trenger å forlate leilighetene under denne testen. Det er også en sirene i leiligheten som vil utløses, slik at de som har mulighet til å gå ut anbefales å gjøre det, da det er mye og ubehagelig støy.

Ved evt. brann i dette tidsrommet bes det om at leiligheter i nærheten varsles, brannvesenet varsles på telefon 110, at brannen forsøkes slukket.

På grunn av noen utfordringer med leveransen har sameiet ennå ikke overtatt elbilladeanlegget, men avventer løsning. Det er sagt at dette skal løses i uke 36, slik at vi kan overta anlegget da. Styret avventer faktureringen til vi har verifisert at anlegget fungerer som forutsatt ved bestillingen.

I dag, 24. august 2018, vil det bli plassert en container utenfor innkjøringen til Lillohøyden. Dette skyldes at de har problemer med søppelanlegget. Denne containeren er kun for beboere på Lillohøyden, vi ber derfor alle respektere dette.

Det er dessverre feil på utebelysningen. Elektrikerne som har sett på det har store problemer med å finne feilen, og etter gjentatte forsøk har vi nå varslet Anleggservice Øst AS som er ansvarlig, om at det blir tatt ut forliksklage om feilen ikke er utbedret innen 14 dager. Vi håper dette gjør at det blir fortgang i saken, og at det blir ordnet. Styret beklager ulempene.

Nå begynner laderne å komme på plass, og vil forhåpentligvis være i drift i slutten av uke 35. Sameiet har mottatt fakturagrunnlaget fra installatøren og vil sende ut fakturaene på laderne i løpet av uke 35, med 14 dager betalingsfrist.

NB! Viktig informasjon til ALLE med parkeringsplass i garasjen.

Ladestasjonene for elbilladingen vil bli montert mandag 20. – onsdag 22. august. Dette medfører at en del biler må flyttes 2 meter ut fra veggen disse dagene. Igangkjøring av anlegget gjøres uken etter.

Flyttingen av biler må gjøres følgende dager: 

Mandag 20. august: Biler på plass 34-59 må flyttes.

Tirsdag 21. august: Biler på plass 9-33 må flyttes.

Onsdag 22. august: Biler på plass 62-83 må flyttes.

Flyttingen ut fra veggen må gjøres mellom 21.00 dagen før og kl. 7.00 dagen installasjonen skal foretas. Bilene må flyttes tilbake innen kl. 21.00 dagen installasjonen er utført.

I disse dagene ber vi om at alle er påpasselige med å parkere innenfor sin egen plass, dvs. det er tillatt å parkere motorsykler eller andre ting foran eller bak bilen, om ikke ALT får plass på egen parkeringsplass. Alle som ikke får plass innenfor sin egen parkeringsplass må finne andre løsninger.

Vi håper alle har anledning til å få gjort dette, og om det er noen som ikke har anledning er det fint om styret kontaktes, slik at vi evt. kan finne en løsning.

Styret har i ettermiddag hatt møte med installatøren og leverandøren av ladeutstyret for elbillading og fått demonstrert at utstyret som skal leveres fungerer som bestilt, og alt fungerte som forutsatt. Fremdriftsplanen er nå at installasjon av ladestasjonene gjøres i løpet av uke 34 og igangsettelse og oppstart gjøres i uke 35. Nærmere info om flytting av biler kommer i løpet av ettermiddagen torsdag 16. august 2018.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon