Da har sommeren kommet for fullt og en stor del av beboerne reiser bort i ferien. Styret vil forsøke å holde et lavt aktivitetsnivå i juli, men gjør det som er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift av sameiet. Om det skulle oppstå akutte situasjoner, kan styreleder kontaktes på telefon 900 55 255. Ellers er styret alltid tilgjengelig på e-post

Noen tips til aktiviteter i sommer: Turer i Oslomarka - Ekeberg kulturpark - Tur langs Akerselva - Øyene i Oslofjorden

Styret ønsker alle en god sommer!

Til tross for at styret gjentatte ganger har tatt opp med OBOS Eiendomsforvaltning AS at styret ofte ikke får betalt regninger til rett tid pga. at de ikke er tilgjengelig i systemene før etter at de har forfalt eller samme dag som de forfaller, har OBOS Eiendomsforvaltning AS ikke vist noen tegn til forbedring. Styret har i dag, 2. juli 2017, varslet om at vi anser dette som vesentlig mislighold av avtalen, og at det kan bli aktuelt å avslutte avtalen tidligere og kreve erstatning, om situasjonen ikke bedrer seg.

For å forenkle gressklippingen for de som har små gressplener og enkelte deler av fellesområdene har nå sameiet kjøp en enkel manuell gressklipper til bruk på disse områdene. De som benytter gressklipperen bes sette den tilbake umiddelbart etter bruk. Husk at det er den som tar gressklipperen ut som er ansvarlig for at den settes tilbake.

Styret har i dag, den 26. juni 2017, sagt opp forretningsføreravtalen med OBOS Eiendomsforvaltning AS med virkning f.o.m. 1. januar 2018. Årsaken til oppsigelsen er at OBOS Eiendomsforvaltning AS har tilleggsfakturert sameiet uforholdsmessig mye i forhold til tjenesten de yter, og ikke er villige til å diskutere dette skriftlig. De foretrekker å ta alle diskusjoner muntlig, noe styret ikke aksepterer, da diskusjonene må kunne dokumenteres i ettertid. En del av tjenestene som f.eks. økonomiske rapporter med anbefalinger av tiltak er heller ikke levert på en tilfredsstillende måte, i tillegg til at prisnivået er langt over hva flere andre har tilbudt sameiet.

I forbindelse med at sameiet bytter forretningsfører vil også OBOS Banken bli byttet med en annen bankforbindelse. Kontonummer vil derfor også bli skiftet fra nytt år, og alle som har Avtalegiro- eller eFakturaavtale må fornye disse fra årsskiftet.

Når avtalen med ny forretningsfører er signert blir det lagt ut ytterligere informasjon på hjemmesiden.

Den 20. juni 2017 fattet Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtak om at broen over Kristoffer Aamots gate kan oppføres slik det opprinnelig var planlagt i reguleringsplanen. PST har dermed ikke fått medhold i sin klage, men truer med å ta saken videre til kongen i Statsråd, for å hindre det ved bruk av sikkerhetsloven. Styret håper det ikke vil skje og at broen nå blir bygget snarest mulig.

Les vedtaket i saksinnyn hos Plan- og bygningsetaten

Les omtale av saken i Nordre Aker Budstikke

Som tidligere nevnt har styret sagt opp avtalen med OBOS Eiendomsdrift AS om levering av vaktmestertjenester, f.o.m. 1.5.2017. Denne avtalen ble derimot terminert på dagen, omlag to uker før utløpet av perioden, da styret oppdaget uregelmessigheter i forbindelse med protokollføring ved kontroll av sprinkleranlegget.

OBOS Eiendomsdrift AS har nå refundert penger for en mnd. av tjenesten, noe styret er lite tilfreds med, da dette har skapt mye ekstraarbeid og noe ekstrautgifter i forbindelse med opplæring. OBOS Eiendomsdrift AS har også fraskrevet seg ansvaret for avtaler vaktmester har inngått direkte med styret, og senere bekreftet på e-post. Slik at beslutningen om å avslutte avtalen med OBOS Eiendomsdrift AS viser seg å være et godt valg.

Inntil vi finner en annen løsning vil styret utføre vaktmesteroppgavene.

Vi minner om at beskjæring av busker og hekker på fellesområdet kun skal gjøres i samråd med styret, og ikke foretas av beboere på eget initiativ. De som allerede har gjort dette, bes forøvrig også om å rydde opp det som er kappet av, slik at sameiet fremstår som ryddig.

Opprydding og erstatning av ødelagte busker vil bli fakturert de som gjør dette i fremtiden.

For sesongen 2017 er det inngått avtale med Gårdreform AS om klipping av gressplenene på fellesområdene. 

De har dessverre ikke kapasitet til å klippe private hager i år. Styret håper imidlertid dette lar seg gjøre neste sesong, slik at de som ønsker det kan bestille dette direkte fra de. I mellomtiden håper vi at de som har hager klipper gresset jevnlig, slik at uteområdene er velstelte.

Den 8. Juni 2017 kom det 12 m3 med sand til huskene som må fordeles utover, og mye av sanden ble flyttet inn i på plass av en liten dugnadsgjeng samme dagen som sanden kom. Pga. værforholdene så er det vanskelig å få til en dugnad, så styret har avtale at sanden grovfordeles med traktor lørdag formiddag. Sanden som er til huskestativene er forøvrig støtsand som ikke er egnet til sandkasser, da den ikke kan komprimeres. 

Oppdatering 10. juni kl. 13.00: All sanden er nå på plass og huskene er montert. Nivået på sanden er litt høyere enn tidligere, men det vil synke sammen litt i løpet av noen uker.

Styret oppdaget at ventilasjonsanlegget for oppgang A og B stoppet kl. 23.50 den 4. juni 2017. Styret bestiller utbedring på formiddagen 5. juni, slik at dette blir ordnet så raskt som mulig. Denne saken blir oppdatert fortløpende, så snart vi har konkret informasjon om når feilen kan forventes å bli rettet.

Oppdatering 5. juni kl. 09.00: Service er bestilt fra leverandør, med beskjed om at feilen skal utbedres så raskt som mulig.

Oppdatering 5. juni kl. 09.10: Leverandør har bekreftet at feilen utbedres på morgenen 6. juni. Inntil feilen blir rettet bes alle som er berørt lufte gjennom vinduene.

Oppdatering 6. juni kl. 15.50: Leverandøren har i dag funnet feilen på ventilasjonsanlegget, og årsaken er motorhavari og en spenningsomformer som har røket. Dette er en reklamasjonssak som ikke vil bli belastet sameiet. Deler er bestilt og feilen forventes å bli rettet i løpet av onsdag 7. juni.

Oppdatering 7. juni kl. 15.30: Ventilasjonsanlegget ble reparert og satt i drift igjen 7. juni kl. 13.30.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon