Det er er utplassert containere i en del nabosameier i tiden fremover, disse er private og tilhører de respektive sameiene. Vi ber derfor om at beboere i FN1 ikke benytter seg av disse, men benytter seg av gratistilbudet på Haraldrud i Brobekkveien eller bestiller "søppeltaxi" om en ikke har mulighet for å transportere avfallet selv.

Med bakgrunn i problemene med søppel fra naboer og tilhørende manglende sortering, vil det dessverre ikke bli bestilt container til FN1.

Det er den 3. mai 2018 sendt faktura på installasjon av elbillading i garasjeanlegget, pålydende kr. 4 000 pr. parkeringsplass. Denne fakturaen gjelder installasjon av infrastruktur og er et a-konto beløp. Endelig avregning av kostnaden pr. parkeringsplass vil bli sendt hver enkelt når prosjektet er avsluttet og alle kostnadene og refusjoner er medregnet. Siden dette gjelder infrastrukturen vil dette bli belastet alle som har parkeringsplass. Installasjon av ladestasjoner vil bli fakturert den enkelt som har bestilt dette.

Denne fakturaen er forøvrig sendt i tråd med vedtaket som ble fattet på ekstraordinært årsmøte den 26. februar 2018.

Er det noen som har garasjeplass og ikke mottatt fakturaen pr. e-post, ber vi om at dere sjekker "søppelpost" og evt. oppgir riktig e-postadresse til styret.

28. mai innfører Oslo kommune beboerparkering i Bydel Sagene.

  • Har du folkeregistrert adresse i området og er eier eller medeier av et kjøretøy, kan du søke om beboerparkeringstillatelse. Du kan også søke om du har firmabil eller leasingbil, er pendler eller student.
  • Søknadsskjema og informasjon om beboerparkeringsordningen finner du på www.oslo.kommune.no/beboerparkering. Vi anbefaler deg å søke i god tid før 28. mai 2018.
  • Har du elbil, hydrogenbil eller HC-kort trenger du ikke søke siden du kan parkere gratis uten tidsbegrensning på beboerparkeringsplasser.

Parkering uten beboerparkeringstillatelse

Som for all parkering i offentlig gate i Oslo, er også avgiftsparkering i områdene med beboerparkering tilgjengelig for alle. Har du ikke gyldig beboerparkeringstillatelse kan du parkere mot å betale normal parkeringsavgift. Parkeringsavgift kan kjøpes på mobil med appen “Bil i Oslo”, Easypark-appen eller på Oslo kommunes P-automater.

Arbeidene med å installere elbilladere har pågått noen uker, og mandag 16.4.2018 ble hovedtavlen ombygget. I forbindelse med dette avdekket TT-Tavler AS og Odd Bjørn Mythe at den ene sikringen til underfordelingsskapet i tavlerommet er koblet utenom strømmåleren som måler forbruk på fellesområdene. Denne feilen har vært siden sameiet var nytt, og medført at det har blitt målt og betalt alt for lite i forhold til det reelle strømforbruket.

På grunn av arbeidene med installasjon av elbillading må biler på parkeringsplass 19-24, 26-33 som må flyttes 3 m ut fra veggen tirsdag 10. april 2018 innen kl. 07.00 og kan flyttes tilbake kl. 20.00. I det samme tidsrommet må bilene på parkeringsplass 22 og 72 fjernes helt.

Gi beskjed om noen har utfordringer med parkering som følge av dette, så finner vi en løsning.

Til informasjon så vil 3 stk. underfordelingsskap (sikringsskap) bli montert mot slutten av uken. Dette medfører også at enkelte biler må flyttes. Nærmere informasjon vil bli gitt.

Vi minner også om bestillingsfristen 11. april 2018 for å bli med på samlebestillingen til redusert pris.

Basert på en del klager på støyende arbeider den siste tiden, finner styret grunn til å minne om ordensreglene i sameiet hvor det bl.a. står:

Ved oppussing av leiligheter må det tas hensyn til naboene. Banking og boring må ikke skje etter kl. 20.00 eller før kl. 08.00. På søn- og helligdager skal det ikke forekomme høylytt oppussing.

Ved plagsom støy utenfor tidene det er tillatt ber vi om at det ved evt. klage til styret oppgis nøyaktig tidsrom støyen var og fra hvilken leilighet støyen kommer fra. Uten disse opplysningene er det ikke mulig for styret å ta saken opp med vedkommende seksjonseier.

OBS! I forbindelse med utsendelse av informasjonsskrivet falt noen parkeringsplasser ut når det gjelder flytting av biler. Den 5.4.2018 må også biler på plass 1-14 flyttes 3 m ut fra veggen.

Sameiet vedtok på ekstraordinært årsmøte den 26. februar 2018 å legge tilrette for installasjon av infrastruktur. Installasjonen av infrastrukturen er forventet å være klar 4. mai 2018. Bestillingsskjema for ladestasjoner ble sendt ut til alle seksjonseierne på e-post den 20. mars, bestillingsfristen er 11. april for å få lader levert ved samlet installasjon. Ladestasjonene som er valgt er Proxll WBM og WMB2M (enkle og doble ladere). Mer informasjon om ladestasjonene kan leses på Proxll sin hjemmeside. Pga. at ladestasjonen er en del av et større anlegg som må programmeres og integreres i lastbalanseringen, vil det derfor ikke være anledning til å bestille andre type ladere enn de som styret har godkjent. Alle kostnader i forbindelse med bestilling, installasjon og programmering vil bli belastet hver enkelt, i tråd med forutsetningene for vedtaket på årsmøtet.

I prosjekteringen av infrastrukturen er det lagt opp til at alle skal ha like muligheter for å kunne installere ladestasjon på sin egen parkeringsplass. For å få til dette er det nødvendig å installere utstyr for lastbalansering og regulere ned ladestrømmen om mange lader samtidig, noe som innebærer at ladestrømmen til hvert uttak er i området 7-15 A. Denne ladestrømmen vil dekke normal daglig bruk av elbil.

I bestillingsskjemaet som ble sendt ut er det enkle og doble ladestasjoner. Funksjonaliteten på disse stasjonene er helt like kapasitetsmessig, og det legges separat strømkabel til hvert uttak. De som har mulighet for å kunne installere doble ladere, f.eks. ved å dele med naboen vil derfor kunne spare en del, da doble ladere er vesentlig billigere pr. uttak enn enkle ladere. Dette vil styret organisere på best mulig måte.

Alle ladere har også nøkkelbrikkeleser som er kompatibel med nøkkelbrikkene vi benytter til låsesystemet. Ladestasjonen vil bli programmert slik at den må aktiveres med en nøkkelbrikke tilhørende ladeplassen som skal benyttes, standard vil dette være nøkkelbrikkene tilhørende leiligheten som benyttes.

Om det er andre konkrete spørsmål ang. infrastrukturen kan henvendelser sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., så legger vi ut svar i denne artikkelen, slik at alle får den samme informasjonen.

Sameiet har nå en egen gruppe på Facebook som alle som har tilknytning til sameiet kan bli medlem av. Alle som er medlemmer i gruppen har tilgang til å godkjenne nye medlemmer, og alle medlemmer har tilgang til å skrive innlegg og historier. Ved godkjenning av medlemmer oppfordres det til kun å godkjenne brukere som har tilknytning til sameiet.

Styret ønsker i størst mulig grad at gruppen skal være selvdreven uten moderatorer, så det oppfordres til å skrive saklige innlegg og ikke skrive upassende eller nedlatende kommentarer (som ellers på Internett). 

Forhåpentligvis vil dette skape et bedre samhold, og lån/utlån av parkeringsplasser og andre ting vil forhåpentligvis bli enklere.

Styret tar gjerne i mot tips til forbedringer (bilde av sameiet blir lagt ut en av de nærmeste dagene).

Lenke til gruppen finnes i menyen på toppen av siden.

På ekstraordinært årsmøte, den 26. februar 2018, ble det vedtatt å bruke beboerkort i stedet for parkeringstillatelser. Det vil derfor bli utarbeidet nye kort, skjemaer og skilting på gjesteparkeringen.

Den største endringen i angivelse av tidspunkt er at dato ikke lenger er nødvendig å påføre. Parkeringsskive eller offentlig godkjent elektronisk parkeringsur benyttes. Ved bruk av manuell angivelse skal skive eller tidspunktet angis til maksimalt nærmeste 15 min. frem i tid. Utover dette er bruken av gjesteparkeringen regulert som tidligere.

Frem til ny ordning er på plass kan parkeringstillatelser med utløpsdato 28.2.2018 benyttes.

Det er to redundante vannpumper i ventilasjonsrommet som er defekte. Dette ble oppdaget sent på kvelden 7. februar 2018 og meldt som reklamasjonssak til leverandør kl. 07.00 den 8. februar 2018. Levereandør gjør det de kan for å få byttet pumpene så snart som mulig.

Oppdatering 8. februar kl. 16.00: Begge sirkulasjonspumpene skal nå være byttet og i orden. Om noen fremdeles opplever kalde radiatorer ber styret om tilbakemelding snarest mulig.

Oppdatering 9. februar kl. 08.30: Denne type pumper som er installert hos oss har Grundfoss hatt mye problemer med og ble byttet på reklamasjon.

Oppdatering 12. februar kl. 11.45:  Pumpene som ble ble byttet har igjen stoppet og radiatorene er kalde. Service er bestilt.

Oppdatering 12. februar kl. 18.00:  Pumpene er startet, men permanent løsning er ennå ikke på plass. Vi informerer så snart vi har mer informasjon.

Oppdatering 17. februar kl. 17.00:  Mandag 19. februar 2018 fra morgenen vil KlimaControl AS gjennomgå ventilasjonsanlegget for å finne ut hva som er den underliggende årsaken til feilen vi opplever. Det forventes at det blir en del start og stopp av ventilasjonsanlegget i forbindelse med dette, så dette er ikke nødvendig å melde fra om denne dagen.

Oppdatering 19. februar kl. 16.00:  KlimaControl AS fant den underliggende årsaken til problemene. Årsaken var en løs tilkobling på en av pumpene som nå er rettet. Problemene skal derfor være løst, og saken anses som avsluttet. Om noen fremdeles har kalde radiatorer ber vi om at dette meldes til styret snarest.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon