Døren mellom oppgang B og brannslusen er dessverre ødelagt og må byttes. Samtidig med dette har styret også fått tilbud på ny dør mellom brannslusen og oppgangen, da denne døren slår "feil" vei og gjør gjennomgang svært vanskelig.

Etter å ha mottatt et akseptabelt tilbud, ble dørene bestilt i dag, den 11. januar 2018. Leveringstiden er foreløpig usikker, men oppdatering legges ut når vi vet noe mer.

Frem til dørene er byttet oppfordrer vi alle til å påse at døren låser ordentlig.

Det har dessverre oppstått en feil i faktureringen av "Felleskostnader lik" for februar-juni 2018, da denne linjen ikke har blitt med. Dette gjør totalbeløpet på disse fakturaene er kr. 200 for lite. De utsendte fakturaene med feil blir kreditert og nye fakturaer blir sendt ut i løpet av 4. januar 2018.

Styret har registrert at snøryddingen ikke blir utført som avtalt, da verken brannoppstillingsplassene eller veiene internt i sameiet blir brøytet iht. kontrakten. Styret har derfor varslet Gårdreform om at avtalen vil bli avsluttet etter årets sesong om det ikke blir vesentlig bedring i leveransene. De er også varslet om at de vil bli valgt en annen leverandør til gressklipping til sommeren, da styret i størst mulig grad ønsker en leverandør for drift og vedlikehold av uteområdene.

Styret beklager ulempene dette medfører, men gjør det vi kan for at det skal bli bedre.

Branndøren mellom garasjen og brannslusen mot oppgang B er defekt og ny dør blir bestilt 2. januar 2018. Samtidig vil styret også be om tilbud på å bytte ut døren mellom brannslusen og trappeløpet, slik at denne døren slår "riktig" vei.

Renovasjonsetaten henter juletrær i Fernanda Nissens gate 1 den 6. januar 2018 kl. 12.55-13.10. Styret minner om at det ikke er tillatt å hensette juletrær på uteområdene, og at den som skal kaste juletrær må være til stede og kaste de på bilen selv.

Om oppgitte tidspunkt ikke passer, kan du se alternativer i komplett liste over steder og tider.

Forretningsfører

Agio Forvaltning AS (Agio) er sameiets forretningsfører og forvalter fra og med 01.01.2018. De har ansvaret for forretningsførsel og forvaltning. Lasse Jensen er sameiets faste forvalter, og kan kontaktes pr. e-postadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kontonummer

Sameiets kontonummer for felleskostnader er fra og med 01.01.2018 hos DNB med kontonummer 1503.95.24179.

Utsending fakturaer for felleskostnadene

Det faktureres 2 ganger i året, primært i juni og desember, og sendes da ut fakturaer for ett halvt år (6 fakturaer) i hver forsendelse. Fakturaene sendes pr. e-post til de vi har e-postadresse til, og for øvrige pr. post. Det sendes ikke ut papirfakturaer til de som har inngått avtale om AvtaleGiro eller eFaktura. Disse fakturaene vil fremkomme i deres nettbank.

Betalingstjenester

Betalingstjenester med KID som AvtaleGiro og eFaktura vil være tilgjengelig i din nettbank fra og med 10.01.2018

Hvis du ønsker å betale felleskostnadene før denne dato, så må du legge inn melding i din betaling da KID ikke er tilgjengelig før 10.01.2018. Ved melding kan du skrive inn ditt seksjonsnummer (ikke leilighets-/H-nummer) og navn.

KID nummer

KID nummer fremkommer på tilsendte fakturaer. Vennligst bruk korrekt KID nummer for gjeldende måned for å sikre en rask og korrekt oppdatering av din betaling.

AvtaleGiro

Hvis du har AvtaleGiro med OBOS så vil de foreta et KID bytte på denne pr. 02.01.2018, slik at du slipper å måtte opprette ny avtale når Agio Forvaltning AS overtar forretningsførselen.

AvtaleGiro trekk for januar sendes fra Agio mot din konto 10.01.2018 med forfall 20.01.2018 og da uten bankvarsel, trekk for februar sendes som normalt med bankvarsel og forfall 01.02.2018.

Har du ikke AvtaleGiro så kan du selv opprette dette i din nettbank. Etter at du har foretatt en betaling til sameiet vil det i nettbanken komme forslag om ny betalingsavtale. Avtale inngås ved å godkjenne dette forslaget. Vær oppmerksom på at det går 6-8 uker til 1. betaling går automatisk. I mellomtiden må fakturaene betales som ordinær giro.

eFaktura

Hvis du har eFaktura med OBOS så må du opprette ny avtale når Agio Forvaltning AS overtar forretningsførselen, da vi ikke kan gjennomføre et KID bytte på eFaktura.

eFaktura opprettes i likhet med avtalegiro i din nettbank. Avtalen trer normalt i kraft måneden etter at den er etablert. eFakturareferanse fremkommer på tilsendte giroer.

Betalingsbetingelser av felleskostnader

Felleskostnader forfaller den 1. i hver måned. Ved forsinket betaling sendes purring/inkassovarsel fra ØkoNett AS. Hvis det er naturlige årsaker for forsinkelse må Agio bli orientert om det i forkant.

Utsending av dokumenter til sameiemøte o.l.

For å spare miljø og kostnader sender vi ut dokumenter pr. e-post til de vi har e-postadresse til. Dersom du mottar papirpost fra sameiet, men har en e-postadresse, setter vi stor pris på om du tar deg tid til å sende oss e-postadressen din.

Hvis påskrevet postadresse på faktura er feil, ber vi om at dere kontakter Agio, slik at de får korrekt adresse. Husk også å melde fra ved eventuell senere endring av post- eller e-postadresse.

Ved ytterligere spørsmål ang. bytte av forretningsfører kan henvendelse sendes til Styret i Fernandas Hage sameie pr. e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Styret har fått tilbakemelding fra noen seksjonseiere om at felleskostnadene for desember har kommet dobbelt inn i nettbanken. Dette er en feil enten hos OBOS eller banken som OBOS jobber med å sjekke. Vi ber derfor om at de som har fått to fakturaer stopper den ene av disse, og melder fra til styret slik at vi får en komplett oversikt over omfanget.

Oppdatering 23. november 2017: Det har skjedd en teknisk feil ved utsendelse av elektroniske fakturaer. Det skal nå være sendt slettemeldinger til nettbankene til de kundene dette gjelder. Styret ber derfor om at hver enkelt sjekker at det nå kun ligger én faktura til trekk.

For å unngå at beboere i nabosameiet i FN3 til stadighet fyller opp våre søppelkasser og gjøre adkomsten til sameiet mer tiltalende, vil det i løpet av desember bli montert et gjerde, tilsvarende det som er på muren ved den fremtidige snuplassen. Dette gjerde vil tydelig markere at søppelkassene tilhører FN1 og vil også gjøre at søppelkassene vil bli mindre fremtredende i adkomsten. Styret har også kommet til enighet med utbyggeren i FN3 om at de bærer 60 % av kostnadene, som kompensasjon for fjerning av oppstillingsplass ved trafokiosk og at de har plassert søppelkassene til FN3 for nærme tomtegrensen.

Styret har i lengre tid jobbet med utredning av muligheten for installasjon av ladestasjoner for elbiler, og funnet en leverandør som kan levere og installere en teknisk god løsning til en fornuftig pris. For å ha muligheten for å installere ladeutstyr på alle plassene kreves det infrastruktur som kan sørge for lastbalansering om mange skal lade samtidig, slik at el. nettet ikke blir overbelastet. Denne infrastrukturen finnes det støtteordninger som styret vil søke om, denne kan dekke inntil 20 % av kostnadene til felles infrastruktur.

Installasjonen krever også ombygging av hovedtavlen og noe datakabling som må avklares.

Dette prosjektet ønsker styret at sameiermøtet tar stilling til. Så snart alle punktene er avklart vil styret kalle inn til ekstraordinært sameiermøte hvor elbillading vil bli hovedtemaet. Det er foventet at dette møtet vil avholdes i første halvdel av desember. Forøvrig vil så mye detaljer som mulig rundt den forelsåtte løsningen bli lagt med innkallingen til sameiermøtet, slik at hver enkelt får anledning til å ta stilling til forslaget før møtet.

Det har dessverre oppstått en jordfeil på en del av utebelysningen på fellesområdene. Jordfeil kan dessverre være vanskelig å finne, slik at vi håper på forståelse for at dette kan ta noe tid, da tegninger og bilder fra byggeperioden må gjennomgås, og lamper må frakobles en og en.

Oppdatering 4. november 2017 kl. 15.30: Feilen på utebelysningen er nå lokalisert til et avgrenset området og skyldes mest sannsynlig en kabelskjøt i bakken. Denne delen av strømkursen er derfor koblet ut, og de tre pullertene på rekken mot gangbroen mot Akerselva er derfor mørke inntil feilen er utbedret, forøvrig skal resten av utebleysningen være i orden.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon