Utskiftingen av strømmålere i sameiet vil bli utført i perioden 13. - 17. mars 2017 av Eltel på vegne av Hafslund. De vil i perioden benytte gjesteparkeringen i sameiet og det er ventet at de jobber til mellom kl.20 og 21 på kvelden. De vil alltid ringe på hos hver enkelt før måleren skiftes, men vil bli byttet uavhengig av om noen lukker opp eller ikke. Det er derfor ekstra viktig å sjekke fryser og kjøleskap daglig i perioden.

Oppdatering 13. mars 2017: Med bakgrunn i at Eltel ikke har varslet ved oppslag på inngangsdørene og heller ikke ringt på hos hver enkelt før måleren byttes, har styret stoppet arbeidet inntil Hafslund presenterer skriftlige prosedyrer som styret godkjenner. Hafslund har også bekreftet at prosedyrene ikke er blitt fulgt, slik det er forutsatt. Om det observeres biler fra Eltel eller arbeidere som bytter strømmålere, bes styret bli varslet umiddelbart.

Gangveien på nordsiden av sameiet er veldig glatt etter at det har kommet snø, mildvær og kulde. Dette er forøvrig en kommunal gangvei, så styret varslet Oslo kommune, den 7. mars 2017.

Hullen i veien ved utkjøringen til Kristoffer Aamots gate har styret gitt Oslo kommune beskjed om. De bekreftet 7. mars 2017 at de har varslet entreprenøren, og at dette vil bli utbedret.

Lyset langs Akerselva slukket nat til fredag 3. mars 2017. Styret meldte fra til Oslo kommune om feilen lørdag 4. mars 2017, tidlig på morgenen.

Med bakgrunn i at tjenestene fra Gårdpass AS ikke har blitt levert iht. avtalene og at leveransene heller ikke har blitt bedre, til tross for gjentatte oppfordringer om befaringer og møter, valgte styret å si opp alle avtalene hvor OBOS har ekstra avtaler, utover forretningsførerkontrakten. Styret har forøvrig vært fornøyd med leveransene av vaktmestertjenestene, men ønsker en totalleverandør av alle tjenestene, hvor vaktmester, brøyting og stell av uteområder inngår.

Senest den 5. februar 2017 har dette vist seg å være en helt korrekt beslutning, da Gårdpass nok en gang lar være å lukke bommer, samt benytte gressplenen som adkomstvei og gjennomkjøringsvei i sameiet, med de skadene det påfører gressplenen. Styret har på bakgrunn av dette nok en gang sendt klage til Gårdpass, og vurderer nå å tre ut av avtalen med umiddelbar virkning, da dette nå er å anse som vesentlig mislighold av avtalen.

For å parkere på gjesteparkeringen må det ligge synlig parkeringstillatelse på kjøretøyet. De aller fleste parkeringstillatelsene som er utstedt, utløper 31.1.2017. Nye parkeringstillatelser fås utlevert ved å laste ned informasjon og skjema lenken nedenfor.

Informasjon og skjema for parkeringstillatelse 2017

Renovasjonsetaten henter juletrær i Fernanda Nissens gate 1 den 7. januar 2017 kl. 12:55-13:10. Juletrær kan legges inne i buen ved søppelkassene frem til dette tidspunktet. Etter dette tidspunktet må hver enkelt frakte de til et hageavfallsmottak, f.eks. i Kapellveien eller på Brobekk.

For mer informasjon, se http://juletre.blimedrundt.no/0484

Oppdatering 7. januar 2017 kl. 14:00: Renovasjonsetaten har nok en gang ikke gjort som de har lovet, med det resultat at det er store hauger med juletrær rundt om i bydelen. Styret har sendt klage til Renovasjonsetaten i dag, og gitt de frist til mandag 9. januar kl. 21:00. Om de ikke er fjernet til det tidspunktet vil styret bestille henting og videresende regningen til Renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten har besvart henvendelsen, og lovet å rydde opp i løpet av mandag 9. januar 2017.

Hafslund Nett skal skifte ut alle strømmålere i Fernandas Hage Sameie, til automatisk avleste målere, både til beboerne og til fellesarealene. Dette er på oppdrag fra Norges Vassdrag og Energidirektorat.

Utskiftingen vil skje i tidsrommet 9. mars - 4. mai 2017, og utførende firma er El Tel på veiene av Hafslund Nett. El Tel vil varsle styret i god tid før arbeidet påbegynnes, som igjen vil legge ut informasjonen på hjemmesiden.

Ved utskiftingen vil strømmen bli borte i 8 min pr. måler og det tar til sammen ca. 20 min. å montere måleren.

Sameiet har i lengre tid hatt store problemer med tømming av papp, og purret på renovasjonsetaten utallige ganger uten at det hjelper. I dag, den 5. desemeber 2016, har vi derfor bestilt tømming av brønnene for papp i fra Norsk Gjenvinning som hadde avtalen med Oslo kommune tidligere. De vil tømme den i løpet av tirsdag 6. desember. Forøvrig vil styret videresende faktura på merkostnadene dette påfører sameiet i sin helhet til renovasjonsetaten i Oslo kommune.

1. desember er røykvarslerens dag og alle oppfordres derfor til å bytte batteri i røykvarsleren i leiligheten. I alle leilighetene er det en brannvarsler som er koblet til sentralen og som det ikke skal gjøres inngrep i. Den røykvarsleren uten merkelapp med xx.xxx på siden er den det skal byttes batteri på.

For mer informasjon om røykvaslere, se Norsk brannvernforening

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon