Den 28. januar 2018 kl. 23.06 ble brannalarmen utløst pga. et sprinklerhode som ble slått av og utløst i en leilighet. Årsaken til at brannvesen ikke kom var at de ble varslet om årsaken umiddelbart, og alarmen som varsler brannvesenet ble avstilt før forsinkelsen hadde utløpt.

Når det gjelder utbedring av skadene, så vil forsikringsselskap, rørleggere og heisfirma ordne det som er nødvendig i løpet av mandag 29. januar, slik at alt bør være tilbake i normal drift mandag ettermiddag.

Heisene vil ikke være i drift før sprinkleranlegget er utbedret.

Styret beklager at det ikke var mulig å få gitt god informasjon på stedet, men det skyldtes at vi måtte prioritere skadebegrensning og håper på forståelse for dette.

Ved spørsmål ang. brannsikkerheten vennligst kontakt styret pr. e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller styreleder på telefon 900 55 255 i akutte tilfeller.

Om noen var i leiligheten og ikke hørte sirene i egen leilighet, ber styret om å få tilbakemelding om dette snarest slik at evt. feil kan utbedres snarest.

Oppdatering 29. januar 2018 kl. 12.00: Alle heiser og sprinkleranlegg er nå utbedret og i full drift igjen.

Styret har gjentatte ganger gitt beskjed til Gårdreform AS om at brøytingen i sameiet ikke er utført iht. avtalen og bedt de rette opp feilene som er påpekt. Dette har vist seg å være svært vanskelig for de å gjøre. Styret har derfor, den 24. januar 2018, sagt opp avtalen med avslutning etter brøytesesongen 2017/2018.

Renovasjonsetaten har store problemer med å få tømt søppel i området hos oss. For å unngå at sameiet blir tilgeiset ber vi derfor om at papp og annet avfall ikke settes ut før brønnene er tømt.

Renovasjonsetaten har lovet å tømme i løpet av kvelden 17. januar 2018. Om det ikke skjer følger styret det opp.

Døren mellom oppgang B og brannslusen er dessverre ødelagt og må byttes. Samtidig med dette har styret også fått tilbud på ny dør mellom brannslusen og oppgangen, da denne døren slår "feil" vei og gjør gjennomgang svært vanskelig.

Etter å ha mottatt et akseptabelt tilbud, ble dørene bestilt i dag, den 11. januar 2018. Leveringstiden er foreløpig usikker, men oppdatering legges ut når vi vet noe mer.

Frem til dørene er byttet oppfordrer vi alle til å påse at døren låser ordentlig.

Det har dessverre oppstått en feil i faktureringen av "Felleskostnader lik" for februar-juni 2018, da denne linjen ikke har blitt med. Dette gjør totalbeløpet på disse fakturaene er kr. 200 for lite. De utsendte fakturaene med feil blir kreditert og nye fakturaer blir sendt ut i løpet av 4. januar 2018.

Styret har registrert at snøryddingen ikke blir utført som avtalt, da verken brannoppstillingsplassene eller veiene internt i sameiet blir brøytet iht. kontrakten. Styret har derfor varslet Gårdreform om at avtalen vil bli avsluttet etter årets sesong om det ikke blir vesentlig bedring i leveransene. De er også varslet om at de vil bli valgt en annen leverandør til gressklipping til sommeren, da styret i størst mulig grad ønsker en leverandør for drift og vedlikehold av uteområdene.

Styret beklager ulempene dette medfører, men gjør det vi kan for at det skal bli bedre.

Branndøren mellom garasjen og brannslusen mot oppgang B er defekt og ny dør blir bestilt 2. januar 2018. Samtidig vil styret også be om tilbud på å bytte ut døren mellom brannslusen og trappeløpet, slik at denne døren slår "riktig" vei.

Renovasjonsetaten henter juletrær i Fernanda Nissens gate 1 den 6. januar 2018 kl. 12.55-13.10. Styret minner om at det ikke er tillatt å hensette juletrær på uteområdene, og at den som skal kaste juletrær må være til stede og kaste de på bilen selv.

Om oppgitte tidspunkt ikke passer, kan du se alternativer i komplett liste over steder og tider.

Forretningsfører

Agio Forvaltning AS (Agio) er sameiets forretningsfører og forvalter fra og med 01.01.2018. De har ansvaret for forretningsførsel og forvaltning. Lasse Jensen er sameiets faste forvalter, og kan kontaktes pr. e-postadresse Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Kontonummer

Sameiets kontonummer for felleskostnader er fra og med 01.01.2018 hos DNB med kontonummer 1503.95.24179.

Utsending fakturaer for felleskostnadene

Det faktureres 2 ganger i året, primært i juni og desember, og sendes da ut fakturaer for ett halvt år (6 fakturaer) i hver forsendelse. Fakturaene sendes pr. e-post til de vi har e-postadresse til, og for øvrige pr. post. Det sendes ikke ut papirfakturaer til de som har inngått avtale om AvtaleGiro eller eFaktura. Disse fakturaene vil fremkomme i deres nettbank.

Betalingstjenester

Betalingstjenester med KID som AvtaleGiro og eFaktura vil være tilgjengelig i din nettbank fra og med 10.01.2018

Hvis du ønsker å betale felleskostnadene før denne dato, så må du legge inn melding i din betaling da KID ikke er tilgjengelig før 10.01.2018. Ved melding kan du skrive inn ditt seksjonsnummer (ikke leilighets-/H-nummer) og navn.

KID nummer

KID nummer fremkommer på tilsendte fakturaer. Vennligst bruk korrekt KID nummer for gjeldende måned for å sikre en rask og korrekt oppdatering av din betaling.

AvtaleGiro

Hvis du har AvtaleGiro med OBOS så vil de foreta et KID bytte på denne pr. 02.01.2018, slik at du slipper å måtte opprette ny avtale når Agio Forvaltning AS overtar forretningsførselen.

AvtaleGiro trekk for januar sendes fra Agio mot din konto 10.01.2018 med forfall 20.01.2018 og da uten bankvarsel, trekk for februar sendes som normalt med bankvarsel og forfall 01.02.2018.

Har du ikke AvtaleGiro så kan du selv opprette dette i din nettbank. Etter at du har foretatt en betaling til sameiet vil det i nettbanken komme forslag om ny betalingsavtale. Avtale inngås ved å godkjenne dette forslaget. Vær oppmerksom på at det går 6-8 uker til 1. betaling går automatisk. I mellomtiden må fakturaene betales som ordinær giro.

eFaktura

Hvis du har eFaktura med OBOS så må du opprette ny avtale når Agio Forvaltning AS overtar forretningsførselen, da vi ikke kan gjennomføre et KID bytte på eFaktura.

eFaktura opprettes i likhet med avtalegiro i din nettbank. Avtalen trer normalt i kraft måneden etter at den er etablert. eFakturareferanse fremkommer på tilsendte giroer.

Betalingsbetingelser av felleskostnader

Felleskostnader forfaller den 1. i hver måned. Ved forsinket betaling sendes purring/inkassovarsel fra ØkoNett AS. Hvis det er naturlige årsaker for forsinkelse må Agio bli orientert om det i forkant.

Utsending av dokumenter til sameiemøte o.l.

For å spare miljø og kostnader sender vi ut dokumenter pr. e-post til de vi har e-postadresse til. Dersom du mottar papirpost fra sameiet, men har en e-postadresse, setter vi stor pris på om du tar deg tid til å sende oss e-postadressen din.

Hvis påskrevet postadresse på faktura er feil, ber vi om at dere kontakter Agio, slik at de får korrekt adresse. Husk også å melde fra ved eventuell senere endring av post- eller e-postadresse.

Ved ytterligere spørsmål ang. bytte av forretningsfører kan henvendelse sendes til Styret i Fernandas Hage sameie pr. e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Styret har fått tilbakemelding fra noen seksjonseiere om at felleskostnadene for desember har kommet dobbelt inn i nettbanken. Dette er en feil enten hos OBOS eller banken som OBOS jobber med å sjekke. Vi ber derfor om at de som har fått to fakturaer stopper den ene av disse, og melder fra til styret slik at vi får en komplett oversikt over omfanget.

Oppdatering 23. november 2017: Det har skjedd en teknisk feil ved utsendelse av elektroniske fakturaer. Det skal nå være sendt slettemeldinger til nettbankene til de kundene dette gjelder. Styret ber derfor om at hver enkelt sjekker at det nå kun ligger én faktura til trekk.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon