For å unngå at beboere i nabosameiet i FN3 til stadighet fyller opp våre søppelkasser og gjøre adkomsten til sameiet mer tiltalende, vil det i løpet av desember bli montert et gjerde, tilsvarende det som er på muren ved den fremtidige snuplassen. Dette gjerde vil tydelig markere at søppelkassene tilhører FN1 og vil også gjøre at søppelkassene vil bli mindre fremtredende i adkomsten. Styret har også kommet til enighet med utbyggeren i FN3 om at de bærer 60 % av kostnadene, som kompensasjon for fjerning av oppstillingsplass ved trafokiosk og at de har plassert søppelkassene til FN3 for nærme tomtegrensen.

Styret har i lengre tid jobbet med utredning av muligheten for installasjon av ladestasjoner for elbiler, og funnet en leverandør som kan levere og installere en teknisk god løsning til en fornuftig pris. For å ha muligheten for å installere ladeutstyr på alle plassene kreves det infrastruktur som kan sørge for lastbalansering om mange skal lade samtidig, slik at el. nettet ikke blir overbelastet. Denne infrastrukturen finnes det støtteordninger som styret vil søke om, denne kan dekke inntil 20 % av kostnadene til felles infrastruktur.

Installasjonen krever også ombygging av hovedtavlen og noe datakabling som må avklares.

Dette prosjektet ønsker styret at sameiermøtet tar stilling til. Så snart alle punktene er avklart vil styret kalle inn til ekstraordinært sameiermøte hvor elbillading vil bli hovedtemaet. Det er foventet at dette møtet vil avholdes i første halvdel av desember. Forøvrig vil så mye detaljer som mulig rundt den forelsåtte løsningen bli lagt med innkallingen til sameiermøtet, slik at hver enkelt får anledning til å ta stilling til forslaget før møtet.

Det har dessverre oppstått en jordfeil på en del av utebelysningen på fellesområdene. Jordfeil kan dessverre være vanskelig å finne, slik at vi håper på forståelse for at dette kan ta noe tid, da tegninger og bilder fra byggeperioden må gjennomgås, og lamper må frakobles en og en.

Oppdatering 4. november 2017 kl. 15.30: Feilen på utebelysningen er nå lokalisert til et avgrenset området og skyldes mest sannsynlig en kabelskjøt i bakken. Denne delen av strømkursen er derfor koblet ut, og de tre pullertene på rekken mot gangbroen mot Akerselva er derfor mørke inntil feilen er utbedret, forøvrig skal resten av utebleysningen være i orden.

Ventilasjonsanlegget i oppgang C og D stoppet 26. oktober 2017 kl. 23.47. I loggen til ventilasjonsanlegget kan det se ut som det er enten motorhavari og/eller frekvensomformeren som har røket. Service ble bestilt 27. oktober 2017 kl. 08.00. Leverandøren ser på dette i løpet av dagen og får forhåpentligvis rettet feilen. Vi er forøvrig avhengig av at delene finnes på lager for at det skal bli rettet i dag, noe som i skrivende stund er usikkert. Oppdateringer legges fortløpende ut på hjemmesiden.

Oppdatering 1. november 2017 kl. 10.00: Ventilasjonsanlegget skal nå være i orden igjen. Om noen skulle oppleve feil igjen, ber vi om at styret varsles på e-post umiddelbart. Årsaken til at kommunikasjonen mot den nye frekvensomformeren fungerte var at programvaren i ventilasjonsanlegget også måtte oppdateres til å støtte den nye modellen. Vi vil også informere om at leverandøren har stått på hele veien og gjort det de kan så raskt som mulig. Vi får derfor bare beklage at det var en rekke uheldige omstendigheter, og at det tok vesentlig lenger tid enn forventet.

Oppdatering 31. oktober 2017 kl. 17.30: Leverandøren har i dag vært og byttet frekvensomformeren. De har beklageligvis problemer med å få den nye frekvensomformeren til å kommunisere med kontrolleren, og må bistand av de som produserer utstyret. Arbeidet fortsetter tidlig i morgen.

Oppdatering 30. oktober 2017 kl. 16.45: Importøren hadde dessverre ikke delene på lager, men de er bestilt og skal leveres i morgen. Det er forventet at leverandøren utbedrer det i løpet av tirsdag formiddag. Styret beklager at det ikke går raskere, men får dessverre ikke gjort noe mer enn å følge opp leverandøren.

Oppdatering 27. oktober 2017 kl. 15.20: Det var dessverre ikke mulig å skaffe delen til ventilasjonsanlegget i dag. Leverandøren gjør det de kan, og håper å få rettet feilen i løpet av mandag 30. oktober.

Oppdatering 27. oktober 2017 kl. 11.55: Feilen på motoren er utbedret, men frekvensomformeren er også røket som er en følgefeil av motorhavariet. Leverandøren jobber med å skaffe deler, og gir beskjed når de vet noe mer om leveringstid.

Oppdatering 27. oktober 2017 kl. 09.50: Feilen er funnet og skyldes defekt kulelager i motoren. Leverandøren skaffer kulelager og utbedrer feilen i løpet av dagen.

Oppdatering 27. oktober 2017 kl. 08.30: Det er to montører på vei ut nå for å åpne motoren og se om det er lagrene på motoren eller hele motoren som må byttes, og de vil gjøre det de kan for å reparere feilen i løpet av dagen.

De som er entreprenør på uteområdene til barnehagen har valgt å ikke ha en dialog med styret i Fernandas Hage, til tross for at vi er nærmeste nabo og skal ha nabovarsel. 

Til styrets store overraskelse har entreprenøren, den 20. oktober 2017, begynt å montere gjerde i tomtegrensen men baksiden mot vårt sameie. Det har vi gitt Ticon, Strukta og styret i FN3 beskjed om at vi ikke aksepterer og bedt om et møte mandag 23. oktober. Styret i FN3 er forøvrig enige med oss, og vil også delta på møtet.

Oppdatering 27. oktober 2017: Styret hadde befaring med byggherre den 26. oktober 2017 og ba om at opphøyningen på granittmuren mot oppgang D fjernes, slik at muren og gjerdet får lik høyde. Vi har også bedt om at det beplantes med planter som vokser inn i gjerdet, slik at baksiden på gjerdet blir mindre skjemmende. Vi har også bedt om at feltet i enden av brannveien ved D gresslegges og at kantsteinene fullføres frem til nabogrensen. Byggherre er stiller seg positiv til dette, men siden det snart er vinter, vil dessverre ikke disse endringene bli utført før til våren.

Heisen i oppgang B har siden 16. oktober laget skrapelyder når den er i bevegelse. Dette ble meldt til StarLift umiddelbart da det ble oppdaget. Lydene skyldes at det er en brakett som er sprukket og vil forhåpentlig bli byttet mandag 23. oktober.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke går utover sikkerheten, og at heisen er trygg å benytte. 

Den 29. september 2017 fattet Kongen i statsråd vedtak om å forby byggingen av den planlagte gangbroen over Kristoffer Aamodts gate. 

Vedtaket er som følger: «Med hjemmel i sikkerhetsloven § 5 a nedlegges forbud mot å bygge planlagt gangbro over Kristoffer Aamots gate i Oslo kommune der deler av broen går innenfor PSTs perimetersikring mellom Nydalen allé nr. 35 og 37. Justis- og beredskapsdepartementet gis fullmakt til å oppheve byggeforbudet dersom PST flytter ut av lokalene, eller behovet for forbudet av andre grunner bortfaller.»

Til tross for at broen var planlagt i god tid før PST flyttet inn i lokalene, velger nå regjeringen å sette til side tiltak som sikrer en trygg skolevei og adkomst til T-bane i Nydalen for flere tusen beboere i området. Argumentasjonen i klagene til bl.a. Fylkesmannen har vært at de ikke er i stand til å bygge en sikker gangbro som hindrer at den brukes som en plattform for terroranslag.

Styret mener det er oppsiktsvekkende at PST, som har en del ansvaret for befolkningens sikkerhet, i 2017 ikke en gang er i stand til å sikre en gangbro og heller ikke er villige til å flytte til et område hvor det ikke er tett med boliger i nærheten. Vi får dessverre ikke gjort noe mer i denne saken, da det ikke er flere ankemuligheter og regjeringen velger å totalt se bort i fra lokale forhold. Styret beklager at dette ikke førte frem og at broen ikke vil bli bygget.

Informasjon om vedtaket fra Justisdepartementet kan leses i saksinnsyn hos Plan- og Bygningsetaten: HER

Fra begynnelsen av september 2017 har frekvensen av innbrudd og tyverier tatt seg betraktlig opp i forhold til tidligere i år. Søndag 17. september var det tre personer som forsøkte å bryte opp døren til oppgang A kl. 17.30 på ettermiddagen. Natt til mandag 18. september kl. 00.10 var det innbrudd i garasjeanlegget, hvorav 8 biler og 1 motorsykkel ble brutt opp og skadet. Disse to tyvene ble tatt på fersk gjerning i garasjeanlegget, takket være en snarrådig nabo og et politi som var raskt på stedet. Torsdag 21. september kl. 06.10 var det en person som forsøkte å bryte opp døren til oppgang C, men uten hell. Natt til lørdag 23. september var det 3 personer som forsøkte å bryte opp døren til oppgang C, også disse mislyktes.

Natt til tirsdag 26. september ble en sykkeltyv observert i sameiet, stoppet av to styremedlemmer som varslet politiet. Det resulterte i at vedkommende igjen ble fotgjenger, politiet tok med sykkelen og vedkommende ble bortvist fra Nydalen og området rundt i 24 t. Styret beklager også støyen som oppstod da sykkeltyven slo seg vrang og at det tok noe tid å få roet ned situasjonen.

Vi ber derfor alle som observerer noe mistenkelig om å ringe enten politiet på telefon 22 66 90 50 (evt. 02800 som koster mye å ringe) eller 112 om det er nød. Det er også fint om styret varsles så snart som mulig, slik av vi evt. får sikret og reparert skader.

I forbindelse med at en beboer har bestilt dekkstativ, ønsket også styreleder å få montert et stativ på sin plass nr. 2. Styret hadde en avtale med en tidligere ansatt i Dekkstativ Norge AS (DN) om at prisen på kr. 3 640,- skulle videreføres etter bestillingsfristen pga. at det var få parkeringsplasser og at det tok tid før seksjonseiere bestilte. Etter bestilling ble styreleder oppmerksom på at beboeren hadde fått en pris på kr. 4 990,-. Styreleder gjorde da DN oppmerksom på at det ikke var avtalen og at han ikke ønsket dekkstativet allikevel. Styreleder ble da tilbudt å få dekkstativet til kr. 3 640,-. Han svarte at det kun ble akseptert under forutsetning av at alle andre også i sameiet fikk samme prisen og at styremedlemmer ikke fikk særbehandling. Svaret fra DN var da at det ikke var aktuelt og at det kun var ved fellesbestillinger på min. 10 stativer som styret koordinerte.

Dette står i sterk kontrast til det som opprinnelig ble avtalt. Styret oppfatter derfor dette som et svært useriøst fremstøt og avslutter derfor samarbeidet. Styret har gitt beskjed til DN om at samarbeidet avsluttes og at de ikke lenger har tillatelse til å montere dekkstativ i garasjeanlegget.

Styret jobber med å finne andre løsninger som kan erstatte stativene fra DN, og gir beskjed når en tilsvarende avtale er på plass. Dette kan dessverre ta noe tid, da det er andre viktige oppgaver som har høyere prioritet.

Styret har nå inngått ny avtale om forretningsførsel med Agio Forvaltning AS med virkning fra 1.1.2018. Dette innebærer at vi får ny forretningsadresse, nye bankkonti og at alle eFakturaavtaler må inngås på nytt. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt til alle seksjonseiere når detaljene er på plass.

For sameiet innebærer dette betydelige kostnadsbesparelser, og at gebyrer og ekstrakostnader for adminstrative oppgaver blir vesentlig redusert for den enkelte seksjonseier.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon