Heisen i oppgang B har siden 16. oktober laget skrapelyder når den er i bevegelse. Dette ble meldt til StarLift umiddelbart da det ble oppdaget. Lydene skyldes at det er en brakett som er sprukket og vil forhåpentlig bli byttet mandag 23. oktober.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke går utover sikkerheten, og at heisen er trygg å benytte. 

Den 29. september 2017 fattet Kongen i statsråd vedtak om å forby byggingen av den planlagte gangbroen over Kristoffer Aamodts gate. 

Vedtaket er som følger: «Med hjemmel i sikkerhetsloven § 5 a nedlegges forbud mot å bygge planlagt gangbro over Kristoffer Aamots gate i Oslo kommune der deler av broen går innenfor PSTs perimetersikring mellom Nydalen allé nr. 35 og 37. Justis- og beredskapsdepartementet gis fullmakt til å oppheve byggeforbudet dersom PST flytter ut av lokalene, eller behovet for forbudet av andre grunner bortfaller.»

Til tross for at broen var planlagt i god tid før PST flyttet inn i lokalene, velger nå regjeringen å sette til side tiltak som sikrer en trygg skolevei og adkomst til T-bane i Nydalen for flere tusen beboere i området. Argumentasjonen i klagene til bl.a. Fylkesmannen har vært at de ikke er i stand til å bygge en sikker gangbro som hindrer at den brukes som en plattform for terroranslag.

Styret mener det er oppsiktsvekkende at PST, som har en del ansvaret for befolkningens sikkerhet, i 2017 ikke en gang er i stand til å sikre en gangbro og heller ikke er villige til å flytte til et område hvor det ikke er tett med boliger i nærheten. Vi får dessverre ikke gjort noe mer i denne saken, da det ikke er flere ankemuligheter og regjeringen velger å totalt se bort i fra lokale forhold. Styret beklager at dette ikke førte frem og at broen ikke vil bli bygget.

Informasjon om vedtaket fra Justisdepartementet kan leses i saksinnsyn hos Plan- og Bygningsetaten: HER

Fra begynnelsen av september 2017 har frekvensen av innbrudd og tyverier tatt seg betraktlig opp i forhold til tidligere i år. Søndag 17. september var det tre personer som forsøkte å bryte opp døren til oppgang A kl. 17.30 på ettermiddagen. Natt til mandag 18. september kl. 00.10 var det innbrudd i garasjeanlegget, hvorav 8 biler og 1 motorsykkel ble brutt opp og skadet. Disse to tyvene ble tatt på fersk gjerning i garasjeanlegget, takket være en snarrådig nabo og et politi som var raskt på stedet. Torsdag 21. september kl. 06.10 var det en person som forsøkte å bryte opp døren til oppgang C, men uten hell. Natt til lørdag 23. september var det 3 personer som forsøkte å bryte opp døren til oppgang C, også disse mislyktes.

Natt til tirsdag 26. september ble en sykkeltyv observert i sameiet, stoppet av to styremedlemmer som varslet politiet. Det resulterte i at vedkommende igjen ble fotgjenger, politiet tok med sykkelen og vedkommende ble bortvist fra Nydalen og området rundt i 24 t. Styret beklager også støyen som oppstod da sykkeltyven slo seg vrang og at det tok noe tid å få roet ned situasjonen.

Vi ber derfor alle som observerer noe mistenkelig om å ringe enten politiet på telefon 22 66 90 50 (evt. 02800 som koster mye å ringe) eller 112 om det er nød. Det er også fint om styret varsles så snart som mulig, slik av vi evt. får sikret og reparert skader.

I forbindelse med at en beboer har bestilt dekkstativ, ønsket også styreleder å få montert et stativ på sin plass nr. 2. Styret hadde en avtale med en tidligere ansatt i Dekkstativ Norge AS (DN) om at prisen på kr. 3 640,- skulle videreføres etter bestillingsfristen pga. at det var få parkeringsplasser og at det tok tid før seksjonseiere bestilte. Etter bestilling ble styreleder oppmerksom på at beboeren hadde fått en pris på kr. 4 990,-. Styreleder gjorde da DN oppmerksom på at det ikke var avtalen og at han ikke ønsket dekkstativet allikevel. Styreleder ble da tilbudt å få dekkstativet til kr. 3 640,-. Han svarte at det kun ble akseptert under forutsetning av at alle andre også i sameiet fikk samme prisen og at styremedlemmer ikke fikk særbehandling. Svaret fra DN var da at det ikke var aktuelt og at det kun var ved fellesbestillinger på min. 10 stativer som styret koordinerte.

Dette står i sterk kontrast til det som opprinnelig ble avtalt. Styret oppfatter derfor dette som et svært useriøst fremstøt og avslutter derfor samarbeidet. Styret har gitt beskjed til DN om at samarbeidet avsluttes og at de ikke lenger har tillatelse til å montere dekkstativ i garasjeanlegget.

Styret jobber med å finne andre løsninger som kan erstatte stativene fra DN, og gir beskjed når en tilsvarende avtale er på plass. Dette kan dessverre ta noe tid, da det er andre viktige oppgaver som har høyere prioritet.

Styret har nå inngått ny avtale om forretningsførsel med Agio Forvaltning AS med virkning fra 1.1.2018. Dette innebærer at vi får ny forretningsadresse, nye bankkonti og at alle eFakturaavtaler må inngås på nytt. Nærmere informasjon om dette vil bli sendt til alle seksjonseiere når detaljene er på plass.

For sameiet innebærer dette betydelige kostnadsbesparelser, og at gebyrer og ekstrakostnader for adminstrative oppgaver blir vesentlig redusert for den enkelte seksjonseier.

Den siste uken i august 2017 har frekvensen med innbrudd og tyverier tatt seg opp betraktelig i Fernanda Nissens gate. Både på Lillohøyden og i FN3 har det vært betydelig skade i forbindelse med innbrudd og tyverier, noe vi heldigvis foreløpig har vært forskånet fra.

På Lillohøyden har det den siste tiden også vært en del forekomster av at tyver har lusket rundt i oppgangene på natten og gått inn i leiligheter hvor inngangsdørene ikke har vært låst. Vi ber derfor alle være påpasselige med å låse dørene til leilghetene, slik at vi unngår å tiltrekke oss ubudne gjester.

Natt til 18. august 2017 kl. 03.15 ble det stjålet sykkel fra sykkelstativet utenfor oppgang D. For å unngå å tiltrekke sykkeltyver og andre som ikke er ønsket i sameiet, oppfordrer vi alle til å sette sykler i sykkelboden i garasjeanlegget og ikke sette andre verdigjenstander utendørs. Sykkelboden innenfor to låste dører og er videoovervåket. I denne boden har det aldri forkekommet tyverier som styret kjenner til, og en kan derfor regne med at sykkelen står forholdsvis trygt der.

Uteområdene i sameiet er også videoovervåket, slik at styret bør varsles så snart som mulig om det er tyverier fra uteområdene. Videomaterialet vil i tilfelle bli overlevert etterforsker på saken.

Renovasjonsetaten har satt opp ny glasscontainer i Fernanda Nissens gate 3 D, vis a vis utkjøringen fra garasjeanlegget til Lillohøyden garasjesameie. Dette er et kommunalt returpunkt og kan benyttes fritt av alle beboere.

Etter en lang periode hvor det har vært lite gjenstander i oppgangene, som sko og paraplyer, har det nå begynt å bli en del mer av det. Styret minner derfor om at det ikke skal plasseres gjenstander i oppgangene da alle etasjer og trappeløp er rømningsveier, ref. husordensreglene. Styret og brukere av eiendommen har plikt til å påse at det ikke er unødige hindringer i rømningsveiene, som sko, paraplyer m.m. Styret følger opp dette kontinuerlig og fjerner gjenstander, og oppbevarer de i 3 mnd. om ikke eier etterlyser de. Paraplyer som er våte, må i tilfelle tørkes på eget bad. 

Vi ber om forståelse for påminnelsen, og håper at alle påser at de ikke setter gjenstander i oppgangene, slik at vi unngår unødvendig og hyppig oppfølging av dette. 

Heisen i oppgang D har stoppet rundt kl. 18 den 6. august 2017. Styret har bestilt service, og det er forventet at heisen blir utbedret i løpet av mandag 7. august.

Oppdatering 11. august 2017: Heisen ble reparert som lovet, den 7. august. Årsaken til feilen var en kontaktor som er defekt. Denne har også tidligere medført problemer, i.flg. StarLift. Vi håper derfor at disse problemene er løst, og at driften blir mer stabil fremover.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon