Etter en lang periode hvor det har vært lite gjenstander i oppgangene, som sko og paraplyer, har det nå begynt å bli en del mer av det. Styret minner derfor om at det ikke skal plasseres gjenstander i oppgangene da alle etasjer og trappeløp er rømningsveier, ref. husordensreglene. Styret og brukere av eiendommen har plikt til å påse at det ikke er unødige hindringer i rømningsveiene, som sko, paraplyer m.m. Styret følger opp dette kontinuerlig og fjerner gjenstander, og oppbevarer de i 3 mnd. om ikke eier etterlyser de. Paraplyer som er våte, må i tilfelle tørkes på eget bad. 

Vi ber om forståelse for påminnelsen, og håper at alle påser at de ikke setter gjenstander i oppgangene, slik at vi unngår unødvendig og hyppig oppfølging av dette. 

Heisen i oppgang D har stoppet rundt kl. 18 den 6. august 2017. Styret har bestilt service, og det er forventet at heisen blir utbedret i løpet av mandag 7. august.

Oppdatering 11. august 2017: Heisen ble reparert som lovet, den 7. august. Årsaken til feilen var en kontaktor som er defekt. Denne har også tidligere medført problemer, i.flg. StarLift. Vi håper derfor at disse problemene er løst, og at driften blir mer stabil fremover.

OBOS sender i disse dager ut SMS til alle medlemmer og mulig også til seksjonseiere i sameier hvor de er forretningsfører. Ved å gi samtykke til elektronisk kommunikasjon, ved å svare på denne meldingen, så aksepterer du også at OBOS og samarbeidspartnere sender deg markedsføring via SMS og e-post. De som ikke ønsker markedsføring på SMS og e-post bes derfor om å ikke gi dette samtykket.

Styret har tidligere gitt OBOS beskjed om at vi ikke tillater at informasjon om seksjonseiere blir delt mellom firmaer i OBOS-konsernet eller samarbeidspartnere, så hvis noen opplever dette, er det fint om styret får beskjed.

Som en del av utfasingen av OBOS Forvaltning AS som forretningsfører fra 1. januar 2018, har styret byttet e-postadresse til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Vi ber derfor alle oppdatere kontaktinformasjonen slik at e-post blir mottatt korrekt i fremtiden. Den gamle e-postadressen vil forøvrig fungere en stund til.

Da har sommeren kommet for fullt og en stor del av beboerne reiser bort i ferien. Styret vil forsøke å holde et lavt aktivitetsnivå i juli, men gjør det som er nødvendig for å opprettholde en forsvarlig drift av sameiet. Om det skulle oppstå akutte situasjoner, kan styreleder kontaktes på telefon 900 55 255. Ellers er styret alltid tilgjengelig på e-post

Noen tips til aktiviteter i sommer: Turer i Oslomarka - Ekeberg kulturpark - Tur langs Akerselva - Øyene i Oslofjorden

Styret ønsker alle en god sommer!

Til tross for at styret gjentatte ganger har tatt opp med OBOS Eiendomsforvaltning AS at styret ofte ikke får betalt regninger til rett tid pga. at de ikke er tilgjengelig i systemene før etter at de har forfalt eller samme dag som de forfaller, har OBOS Eiendomsforvaltning AS ikke vist noen tegn til forbedring. Styret har i dag, 2. juli 2017, varslet om at vi anser dette som vesentlig mislighold av avtalen, og at det kan bli aktuelt å avslutte avtalen tidligere og kreve erstatning, om situasjonen ikke bedrer seg.

For å forenkle gressklippingen for de som har små gressplener og enkelte deler av fellesområdene har nå sameiet kjøp en enkel manuell gressklipper til bruk på disse områdene. De som benytter gressklipperen bes sette den tilbake umiddelbart etter bruk. Husk at det er den som tar gressklipperen ut som er ansvarlig for at den settes tilbake.

Styret har i dag, den 26. juni 2017, sagt opp forretningsføreravtalen med OBOS Eiendomsforvaltning AS med virkning f.o.m. 1. januar 2018. Årsaken til oppsigelsen er at OBOS Eiendomsforvaltning AS har tilleggsfakturert sameiet uforholdsmessig mye i forhold til tjenesten de yter, og ikke er villige til å diskutere dette skriftlig. De foretrekker å ta alle diskusjoner muntlig, noe styret ikke aksepterer, da diskusjonene må kunne dokumenteres i ettertid. En del av tjenestene som f.eks. økonomiske rapporter med anbefalinger av tiltak er heller ikke levert på en tilfredsstillende måte, i tillegg til at prisnivået er langt over hva flere andre har tilbudt sameiet.

I forbindelse med at sameiet bytter forretningsfører vil også OBOS Banken bli byttet med en annen bankforbindelse. Kontonummer vil derfor også bli skiftet fra nytt år, og alle som har Avtalegiro- eller eFakturaavtale må fornye disse fra årsskiftet.

Når avtalen med ny forretningsfører er signert blir det lagt ut ytterligere informasjon på hjemmesiden.

Den 20. juni 2017 fattet Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtak om at broen over Kristoffer Aamots gate kan oppføres slik det opprinnelig var planlagt i reguleringsplanen. PST har dermed ikke fått medhold i sin klage, men truer med å ta saken videre til kongen i Statsråd, for å hindre det ved bruk av sikkerhetsloven. Styret håper det ikke vil skje og at broen nå blir bygget snarest mulig.

Les vedtaket i saksinnyn hos Plan- og bygningsetaten

Les omtale av saken i Nordre Aker Budstikke

Som tidligere nevnt har styret sagt opp avtalen med OBOS Eiendomsdrift AS om levering av vaktmestertjenester, f.o.m. 1.5.2017. Denne avtalen ble derimot terminert på dagen, omlag to uker før utløpet av perioden, da styret oppdaget uregelmessigheter i forbindelse med protokollføring ved kontroll av sprinkleranlegget.

OBOS Eiendomsdrift AS har nå refundert penger for en mnd. av tjenesten, noe styret er lite tilfreds med, da dette har skapt mye ekstraarbeid og noe ekstrautgifter i forbindelse med opplæring. OBOS Eiendomsdrift AS har også fraskrevet seg ansvaret for avtaler vaktmester har inngått direkte med styret, og senere bekreftet på e-post. Slik at beslutningen om å avslutte avtalen med OBOS Eiendomsdrift AS viser seg å være et godt valg.

Inntil vi finner en annen løsning vil styret utføre vaktmesteroppgavene.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon