Plan- og bygningsetaten har mottatt klage fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på vedtak om rammetillatelse av 25.05.2016 for å bygge gangbro over Kristoffer Aamots gate.

Forventet saksbehandlingstid i Plan- og bygningsetaten er 8 uker fra 15. juli med tillegg for eventuell behandlingstid hos Fylkesmannen. Plan- og bygningsetaten foretar en forberedende klagebehandling iht. forvaltningslovens (fvl.) § 33 og kan oppheve eller endre rammetillatelsen dersom de finner klagen begrunnet.

AS Selvaagbygg kan uttale seg om klagen før etaten tar stilling til den, jf. fvl. § 33 tredje ledd. Frist for slik uttalelse er 28.07.2016.

Plan- og bygningsetaten kan beslutte utsatt iverksetting av vedtaket etter fvl. § 42, uten å avvente Deres uttalelse. Utsatt iverksettelse av vedtaket vil i dette tilfellet si at tiltaket nektes igangsatt, eller at igangsatte arbeider eller bruk kreves stanset.

Med mindre klagen fører til at Plan- og bygningsetaten omgjør vedtaket, vil saken bli sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og fvl. § 28. Partene får kopi av etatens oversendelse. 

Fylkesmannen kan fastholde, oppheve eller omgjøre det påklagede vedtak. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre.

Oppdatering 25. juli 2016: Plan- og bygningsetaten har utsatt fristen for uttalelse fra AS Selvaagbygg til 8. august 2016.

Det har de første ukene i juli 2016 vært flere forsøk på sykkeltyveri og tyveri av deler fra sykler. Styret oppfordrer derfor brukere av sykkelstativene utendørs til å vurdere å bruke sykkelboden. Ved å gjøre det vil området bli mindre attraktivt for personer med uærlige hensikter.

Sameiets områder er videoovervåket og opptak tas vare på i 7 dager, det er derfor meget viktig at styret blir informert så snart som mulig når tyveri oppdages.

De resterende trappenesen i plast, vil bli byttet ut med lister i aluminium i alle oppgangene i perioden 15. - 24. juli 2016. Om det lukter lim i oppgangen, så kommer det fra dette arbeidet.

I perioden så er det også fint om alle tråkker minst mulig på disse, slik at limet tørker før de belastes.

Det begynner å bli en god del ugress rundt trær og langs hekkene på fellesområdene, så hvis noen har lyst og anledning til å luke, så kan styret ordne med redskaper. Gi i tilfelle beskjed på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

Forøvrig kan ugress og hageavfall legges på baksiden mellom trafostasjonen og luftetårnet utenfor oppgang A, så vil styret kjøre det bort i begynnelsen av august 2016.

Ved store nedbørsmengder tar ikke ACO drain som Peab AS og Sandakerveien 112 AS har montert i nedkjøringen unna vannet, pga. at de ikke har montert avløp på rennen. Det gjør at rennen kun fungerer som et fordrøyningskammer og ikke en drenering.

Når det er store nedbørsmengder oppfordres derfor de som har anledning til å feie vann som renner over risten innenfor garasjeporten til å feie dette tilbake så fort som mulig, slik at vi unngår oversvømmelser som tidligere. Natt til den 14. juli 2016 har styremedlemmer feiet vann i 2 timer for å unngå oversvømmelser, uten at førere i passerende biler har gjort noe tegn til å hjelpe til. Om styremedlemmer må ta unna vannet hver gang det regner, så vil vi måtte grave opp nedkjøringen og lage en permanent løsning, med de kostnadene det vil påføre sameiet.

Forøvrig er det fint om garasjeporten ikke åpnes når det står vann og presser på yttersiden, da det medfører at det blir en bølge som slår inn i garasjeanlegget og medfører umiddelbar oversvømmelse.

Viken Fiber har den 24. juni 2016 kl. 20.28 feil på fibernettet enkelte steder i Storo-området og alle tjenestene er nede. De har montører som er på saken. 

Den 25. juni 2016 kl. 08:20 ble feilen rettet.

For løpende oppdatering se driftsmeldinger.

På grunn av at Viken Fiber skal montere egen strømmåler for å betale for strømforbruket på utstyret de har i sameiet mandag 21. juni 2016, må strømmen i hele sameiet frakobles i ca. 1 time, en gang i tidsrommet kl. 10:00 - 14:00.

De som har datautstyr eller annet utstyr som er følsomt for strømavbrudd oppfordres derfor til å koble fra dette i forkant av utkoblingen. Når strømmen kommer tilbake er det også smart å sjekke at ingen sikringer i sikringsskapet er utløst. Dette kan skje ved strømbrudd, og kan lett medføre at fryse- og kjølevarer blir ødelagt.

Med bakgrunn i at få seksjonseiere har registrert seg for å lese sidene som krever innlogging, legger vi ut denne artikkelen på de åpne sidene.

Sandakerveien 112 AS (som eies med 50% hver av AS Naturbetong og Lorentzen Eiendom AS) har i dag meddelt styret at de ikke ønsker å levere uteområder, sykkelparkering og lekestativer slik de, etter styrets oppfatning, er solgt i det opprinnelige prospektet. Totalsummen på disse reklamasjonssakene utgjør ca. kr 1 000 000, sameierbrøken er kvm/7230, noe som utgjør i overkant av kr. 11 000 for en leilighet på 80 kvm. og kr. 450 pr. parkeringsplass. Prosessen videre er at de som ønsker dette beløpet refundert fra byggherre, må sende varsel om søksmål snarest og forliksklage innen 26. juni 2016. De som ønsker har kjøpt leilighet med bustadsoppføringslova som en del av kontrakten og ønsker å forfølge denne saken bes om å sende en e-post til styret, slik at vi kan gi nødvendig informasjon.

Når det gjelder reklamasjoner som går på hver enkelt leilighet, så er det avdekket store avvik på inngangsdører, ventilasjon på kjøkken, for lite stikkontakter på kjøkken, vannlåser på bad, sprekker i fliser på bad og feil monterte låsekasser på utgangsdørene. Utgangsdørene vil byggherre sørge for at blir gjennomgått. Når det gjelder de andre feil og manglene vil styret starte med befaringer i uke 24 og utover, for at seksjonseierne skal bli oppmerksomme på de feil og mangler som foreligger, slik at disse kan meldes inn på en ryddig måte.

Vi oppforderer også alle til å registere seg på hjemmesiden, slik at alle får informasjon som ikke kan legges ut på de offentlige sidene.

Sameiet får med jevne mellomrom tilleggsregning pga. at spesialavfall og annet enn husholdnigsavfall blir kastet i søppelkassene (elektronikk, møbler etc.).

Når det gjelder avfall utover husholdningsavfall, så må hver enkelt selv besørge bortkjøring av det, f.eks. levere det på Haraldrud gjenbruksstasjon (Brobekkveien, Brobekk) eller Grefsen mingjenbruksstasjon (Kapellveien 11, Kjelsås), som er gratis for husholdninger. Åpningstidene til gjenbruksstasjonene ligger på Oslo kommune sine nettsider.

OBOS innfører fakturagebyr på kr 28 ved bruk av papirfakturer for innbetaling av felleskostnader.

For å unngå dette gebyret, oppfrodrer vi deg til å ta i bruk elektronisk betaling. Ta kontakt med din bankforbindelse for å opprettet AvtaleGiro eller eFaktura. Endringen vil tre i kraft i løpet av høsten 2016.

Fra høsten 2016 innføres det også månedlig fakturautsendelse av felleskostnader. Dette vil gi mer fleksibilitet for sameiet når det gjelder endringer i felleskostnader, avregninger og eventuelle korrigeringer.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon