Arbeidene med Kristoffer Aamots gate nå vil bli gjenopptatt fra og med mai 2017.

Arbeidene som gjenstår er utvidelse av siste del av Kristoffer Aamots gate, 100m, nedenfor (vest for) innkjøring til Fernanda Nissens gate. Arbeidene vil omfatte utvidelse av kjørefelt, sykkelbane og fortau. Arbeidet er antatt ferdigstilt sommeren 2017.

Veien mellom Fernanda Nissens gate og rundkjøringen i krysset Vitaminveien/Kristoffer Aamots gate i samme periode.

Natt til 19. april 2017 kl. 05.00 var det innbrudd i to postkasser, en i A og en i B. Vedkommende som utførte innbruddet lyste i alle postkassene på forhånd, for å se om det var post i de. Alle bes derfor tømme postkassene daglig, slik at vi reduserer sjansen for innbrudd. Styret har gode bilder av vedkommende som utførte innbruddet. Både bilder og videomateriale vil bli overlevert til politiet.

Pullertene foran oppgang A vil i løpet av mai 2017 bli erstattet med nye pullerter med LED lyskilder.

Det er også innkjøpt tre ekstra lamper som vil bli montert på de tre stolpene mellom sykkelstativet foran B og foran D. Dette gjør at uteområdet vil bli vesentlig bedre belyst, og mindre attraktiv for uvedkommende. Disse lyskildene vil også bli montert i løpet av mai 2017.

Pga. mye kjøring og parkering foran oppgang A, ble det montert bom med lås den 12. april 2017. Nøklene som passer til bommen foran søppelkassene, passer også til denne bommen. Disse nøklene er merket med hhv. K3 og K4, avhengig av om det er beboere i A/B eller C/D.

Bommen er montert for å unngå unødvendig kjøring og skader på pullerter, styret ber derfor om at denne kun åpnes når det er helt nødvendig i forbindelse med transport av større gjenstander.

Utskiftingen av strømmålere i sameiet vil bli utført i perioden 13. - 17. mars 2017 av Eltel på vegne av Hafslund. De vil i perioden benytte gjesteparkeringen i sameiet og det er ventet at de jobber til mellom kl.20 og 21 på kvelden. De vil alltid ringe på hos hver enkelt før måleren skiftes, men vil bli byttet uavhengig av om noen lukker opp eller ikke. Det er derfor ekstra viktig å sjekke fryser og kjøleskap daglig i perioden.

Oppdatering 13. mars 2017: Med bakgrunn i at Eltel ikke har varslet ved oppslag på inngangsdørene og heller ikke ringt på hos hver enkelt før måleren byttes, har styret stoppet arbeidet inntil Hafslund presenterer skriftlige prosedyrer som styret godkjenner. Hafslund har også bekreftet at prosedyrene ikke er blitt fulgt, slik det er forutsatt. Om det observeres biler fra Eltel eller arbeidere som bytter strømmålere, bes styret bli varslet umiddelbart.

Gangveien på nordsiden av sameiet er veldig glatt etter at det har kommet snø, mildvær og kulde. Dette er forøvrig en kommunal gangvei, så styret varslet Oslo kommune, den 7. mars 2017.

Hullen i veien ved utkjøringen til Kristoffer Aamots gate har styret gitt Oslo kommune beskjed om. De bekreftet 7. mars 2017 at de har varslet entreprenøren, og at dette vil bli utbedret.

Lyset langs Akerselva slukket nat til fredag 3. mars 2017. Styret meldte fra til Oslo kommune om feilen lørdag 4. mars 2017, tidlig på morgenen.

Med bakgrunn i at tjenestene fra Gårdpass AS ikke har blitt levert iht. avtalene og at leveransene heller ikke har blitt bedre, til tross for gjentatte oppfordringer om befaringer og møter, valgte styret å si opp alle avtalene hvor OBOS har ekstra avtaler, utover forretningsførerkontrakten. Styret har forøvrig vært fornøyd med leveransene av vaktmestertjenestene, men ønsker en totalleverandør av alle tjenestene, hvor vaktmester, brøyting og stell av uteområder inngår.

Senest den 5. februar 2017 har dette vist seg å være en helt korrekt beslutning, da Gårdpass nok en gang lar være å lukke bommer, samt benytte gressplenen som adkomstvei og gjennomkjøringsvei i sameiet, med de skadene det påfører gressplenen. Styret har på bakgrunn av dette nok en gang sendt klage til Gårdpass, og vurderer nå å tre ut av avtalen med umiddelbar virkning, da dette nå er å anse som vesentlig mislighold av avtalen.

For å parkere på gjesteparkeringen må det ligge synlig parkeringstillatelse på kjøretøyet. De aller fleste parkeringstillatelsene som er utstedt, utløper 31.1.2017. Nye parkeringstillatelser fås utlevert ved å laste ned informasjon og skjema lenken nedenfor.

Informasjon og skjema for parkeringstillatelse 2017

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon