Med bakgrunn i at det den 11. mai 2016 ble stjålet eiendeler fra garasjeanlegget, og at vedkommende som hadde tatt eiendelene ble identifisert og anmeldt på bakgrunn av bevis fra videoovervåkingsanlegget, oppfordres det til å melde fra om tilsvarende hendelser til styret snarest mulig etter at det oppdages, slik at dette kan følges opp og evt. bildemateriale overleveres til politiet. Til informasjon så slettes alle opptak etter 7 dager, i tråd med retningslinjene fra Datatilsynet.

Vegglampe mellom 8. etg. og takterrasse i oppgang B, lampe mellom 4. og 5. etg. i oppgang C og nødlys på takterrassen i B, som hadde kondens på innsiden av glasset, ble byttet 12. mai 2016. Dette er reklamasjonssaker og påførte ikke sameiet kostnader.

Vannkranen utenfor oppgang D ble reparert den 11. mai 2016. Problemet med kranen var at det manglet et stempel i kranen. Kostnaden på reparasjonen ble kr. 174,- inkl. mva.

Til tross for at det gjentatte ganger er opplyst om at det ikke er tillatt å gå gjennom private hager og gjennom hekker, så er dette fortsatt et forholdsvis stort problem.

For å unngå å måtte sette opp gjerder mellom eiendommene, med de kostnadene det påfører sameiet, ber vi innstendig om at gangveiene benyttes når en skal gå mellom FN1 og FN3-5. Det er ikke hyggelig for de som får trafikk gjennom private hager, og det er heller ikke greit at hekkene til nabosameiene tråkkes ned av våre beboere.

Forøvrig så er det også avtalt en befaring med Elvelunden, med tanke på å finne en minnelig løsning på problemet.

TrappeneserI dag, 3. mai 2016, har Byggbelegg Elvestad AS begynt å skifte ut trappenesene fra U etg. til 2. etg. i oppgang B. Det som er gjort i dag ser veldig bra ut, så vi har meldt tilbake om at de kan fortsette på de resterende oppgangene så snart som mulig. Forhåpentligvis så blir dette utført innen utgangen av neste uke.

Styret har også bedt om å få priser på utbedring av de resterende trinnene, slik at det blir likt i hele oppgangen og at det ikke er fare for at de løsner og medfører skader, slik det er i dag.

Det er i dag, den 2. mai 2016, montert 2 m lange vannslanger med Gardena-koblinger ved alle inngangspartiene, slik at de som ønsker å vaske sykler etc. kan koble på egne munnstykker og bruke egne nøkler til vannkranen.

Ved oppgang A, B og D er nøklene som passer til kranen 6 mm firkantnøkkel og til oppgang C er det 7 mm firkantnøkkel.

Nøkkel til vannkranen ved oppgang A, B og D kan kjøpes på Biltema og oppgang C kan kjøpes på MegaFlis. Vi ber om at det ikke benyttes tenger eller annet verktøy på disse kranene, da de blir ødelagt om det ikke benyttes nøkkel som passer.

Når vi finner passende veggfeste, vil det bli montert så slangen kan henges opp på veggen.

NB! Utenfor oppgang D mangler det en overtrykksventil som gjør at kranen lekker. Denne kranen vil bli reparert så snart vi mottar delene.

 

Tusen takk til alle som deltok på dugnaden og vel utførte oppgaver. Til tross for dårlig vær så ble oppmøte veldig bra, og alle oppgavene som var på planen ble utført. Dessverre tillot ikke været grilling etter dugnaden, så det prøver vi å få til ved neste dugnad.

Når det blir litt varmere i været, så er det en del oppgaver på uteområdene som også gjenstår, som påfylling av jord, luking, planting og utskifting av noen busker. Så da blir det en ny dugnad, forhåpentligvis i begynnelsen av juni.

Det er feil på garasjeporten og service er bestilt. Vi ber om at den får stå åpen til den er reparert og at ingen kobler til strømmen. Årsaken til feilen er en fjær som har røket. Når fjæren byttes nå vil det bli bestilt nye fjærer som skal holde 10 ganger lenger enn de vi har i dag.

Forøvrig så er det en del som har ringt leverandøren direkte og bestilt service. Styret minner om at ingen beboere har myndighet til å gjøre bestillinger på vegne av sameiet. Om det gjøres kan i tilfelle vedkommende måtte betale evt. regning selv.

Ved kritiske hendelser ber vi derfor om at det sende sms til styret på 45 66 62 39, slik at styret får gjort nødvendige tiltak.

Styret har i dag, den 22. april 2016, mottatt nabovarsel fra Ing E. Sønsterød AS på vegne av Selvaag Bolig ASA, ang. opparbeidelse av Kristoffer Aamodts gate til regulert standard.

Alle oppgangene i sameiet er rømningsveier, det skal derfor ikke plasseres løse gjenstander som sko, barnevogner, planter, leker etc. iht. Husordensreglene §3. Styret har informert om dette gjentatte ganger, men det er dessverre fremdeles en del som ikke respekterer dette. Med bakgrunn i at styret har ansvaret for at disse reglene følges om det skulle oppstå en ulykke, vil det med jevne mellomrom bli gått vernerunder. Ting som står i oppgangene på disse rundene vil bli fjernet for eiers regning og risiko. Vi håper derfor alle holder det ryddig i oppgangene fremover, slik at vi unngår dette.

Se artikkel på Oslo By om barnevogner som er brannfeller.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon