Styret har i dag, den 26. juni 2017, sagt opp forretningsføreravtalen med OBOS Eiendomsforvaltning AS med virkning f.o.m. 1. januar 2018. Årsaken til oppsigelsen er at OBOS Eiendomsforvaltning AS har tilleggsfakturert sameiet uforholdsmessig mye i forhold til tjenesten de yter, og ikke er villige til å diskutere dette skriftlig. De foretrekker å ta alle diskusjoner muntlig, noe styret ikke aksepterer, da diskusjonene må kunne dokumenteres i ettertid. En del av tjenestene som f.eks. økonomiske rapporter med anbefalinger av tiltak er heller ikke levert på en tilfredsstillende måte, i tillegg til at prisnivået er langt over hva flere andre har tilbudt sameiet.

I forbindelse med at sameiet bytter forretningsfører vil også OBOS Banken bli byttet med en annen bankforbindelse. Kontonummer vil derfor også bli skiftet fra nytt år, og alle som har Avtalegiro- eller eFakturaavtale må fornye disse fra årsskiftet.

Når avtalen med ny forretningsfører er signert blir det lagt ut ytterligere informasjon på hjemmesiden.

Den 20. juni 2017 fattet Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedtak om at broen over Kristoffer Aamots gate kan oppføres slik det opprinnelig var planlagt i reguleringsplanen. PST har dermed ikke fått medhold i sin klage, men truer med å ta saken videre til kongen i Statsråd, for å hindre det ved bruk av sikkerhetsloven. Styret håper det ikke vil skje og at broen nå blir bygget snarest mulig.

Les vedtaket i saksinnyn hos Plan- og bygningsetaten

Les omtale av saken i Nordre Aker Budstikke

Som tidligere nevnt har styret sagt opp avtalen med OBOS Eiendomsdrift AS om levering av vaktmestertjenester, f.o.m. 1.5.2017. Denne avtalen ble derimot terminert på dagen, omlag to uker før utløpet av perioden, da styret oppdaget uregelmessigheter i forbindelse med protokollføring ved kontroll av sprinkleranlegget.

OBOS Eiendomsdrift AS har nå refundert penger for en mnd. av tjenesten, noe styret er lite tilfreds med, da dette har skapt mye ekstraarbeid og noe ekstrautgifter i forbindelse med opplæring. OBOS Eiendomsdrift AS har også fraskrevet seg ansvaret for avtaler vaktmester har inngått direkte med styret, og senere bekreftet på e-post. Slik at beslutningen om å avslutte avtalen med OBOS Eiendomsdrift AS viser seg å være et godt valg.

Inntil vi finner en annen løsning vil styret utføre vaktmesteroppgavene.

Vi minner om at beskjæring av busker og hekker på fellesområdet kun skal gjøres i samråd med styret, og ikke foretas av beboere på eget initiativ. De som allerede har gjort dette, bes forøvrig også om å rydde opp det som er kappet av, slik at sameiet fremstår som ryddig.

Opprydding og erstatning av ødelagte busker vil bli fakturert de som gjør dette i fremtiden.

For sesongen 2017 er det inngått avtale med Gårdreform AS om klipping av gressplenene på fellesområdene. 

De har dessverre ikke kapasitet til å klippe private hager i år. Styret håper imidlertid dette lar seg gjøre neste sesong, slik at de som ønsker det kan bestille dette direkte fra de. I mellomtiden håper vi at de som har hager klipper gresset jevnlig, slik at uteområdene er velstelte.

Den 8. Juni 2017 kom det 12 m3 med sand til huskene som må fordeles utover, og mye av sanden ble flyttet inn i på plass av en liten dugnadsgjeng samme dagen som sanden kom. Pga. værforholdene så er det vanskelig å få til en dugnad, så styret har avtale at sanden grovfordeles med traktor lørdag formiddag. Sanden som er til huskestativene er forøvrig støtsand som ikke er egnet til sandkasser, da den ikke kan komprimeres. 

Oppdatering 10. juni kl. 13.00: All sanden er nå på plass og huskene er montert. Nivået på sanden er litt høyere enn tidligere, men det vil synke sammen litt i løpet av noen uker.

Styret oppdaget at ventilasjonsanlegget for oppgang A og B stoppet kl. 23.50 den 4. juni 2017. Styret bestiller utbedring på formiddagen 5. juni, slik at dette blir ordnet så raskt som mulig. Denne saken blir oppdatert fortløpende, så snart vi har konkret informasjon om når feilen kan forventes å bli rettet.

Oppdatering 5. juni kl. 09.00: Service er bestilt fra leverandør, med beskjed om at feilen skal utbedres så raskt som mulig.

Oppdatering 5. juni kl. 09.10: Leverandør har bekreftet at feilen utbedres på morgenen 6. juni. Inntil feilen blir rettet bes alle som er berørt lufte gjennom vinduene.

Oppdatering 6. juni kl. 15.50: Leverandøren har i dag funnet feilen på ventilasjonsanlegget, og årsaken er motorhavari og en spenningsomformer som har røket. Dette er en reklamasjonssak som ikke vil bli belastet sameiet. Deler er bestilt og feilen forventes å bli rettet i løpet av onsdag 7. juni.

Oppdatering 7. juni kl. 15.30: Ventilasjonsanlegget ble reparert og satt i drift igjen 7. juni kl. 13.30.

Etter en del undersøkelser av tilbydere av vedlikeholdstjenester på uteområdene, valgte styret den 2. juni 2017 å akseptere tilbudet fra Gårdreform AS om klipping av gresset på alle uteområdene for sesongen 2017. Første klipping vil derfor bil på morgenen tirsdag 6. juni 2017.

Når det gjelder gartnertjenester (hovedsaklig beskjæring av busker), brøyting, strøing og vaktmestertjenester så jobber styret med å få dette på plass. Inntil det er en ny vaktmester på plass vil styremedlemmene utføre vaktmesteroppgavene.

Styret har fått en henvendelse fra Lillohøyden FUS Barnehage AS i FN 8 vedr. problemer med gjennomgangstrafikk i barnehagens åpningstider. Styret oppfordrer derfor de som skal til FN 2, 4 og 6 til å benytte trappen ut mot Kristoffer Aamots gate, slik at vi også i fremtiden kan opprettholde det gode naboskapet.

På grunn av at ikke nok personer har meldt interesse til styret for å delta på dugnad for å legge på dekke under huskene, har styret nå igangsatt arbeidet med å finne en entreprenør som kan levere materiell og ferdigstille underlaget. Foreløpig er det usikkert når dette blir, men forhåpentligvis innen utgangen av mai 2017.

Oppdatering 2. juni 2017: Anleggservice Øst AS har i dag bekreftet at det blir levert støtsand ved huskestaivet torsdag 8. juni kl. 07.30.

Oppdatering 23. mai 2017: Støtsand vil bli levert i uke 23. Det er derfor fint om noen har anledning til å være med å spre sanden ved husken. Det er fint om de som har anledning kan melde fra til styret på forhånd, slik at vi vet hvor mange som stiller.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon