Renovasjonsetaten henter juletrær i Fernanda Nissens gate 1 den 7. januar 2017 kl. 12:55-13:10. Juletrær kan legges inne i buen ved søppelkassene frem til dette tidspunktet. Etter dette tidspunktet må hver enkelt frakte de til et hageavfallsmottak, f.eks. i Kapellveien eller på Brobekk.

For mer informasjon, se http://juletre.blimedrundt.no/0484

Oppdatering 7. januar 2017 kl. 14:00: Renovasjonsetaten har nok en gang ikke gjort som de har lovet, med det resultat at det er store hauger med juletrær rundt om i bydelen. Styret har sendt klage til Renovasjonsetaten i dag, og gitt de frist til mandag 9. januar kl. 21:00. Om de ikke er fjernet til det tidspunktet vil styret bestille henting og videresende regningen til Renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten har besvart henvendelsen, og lovet å rydde opp i løpet av mandag 9. januar 2017.

Hafslund Nett skal skifte ut alle strømmålere i Fernandas Hage Sameie, til automatisk avleste målere, både til beboerne og til fellesarealene. Dette er på oppdrag fra Norges Vassdrag og Energidirektorat.

Utskiftingen vil skje i tidsrommet 9. mars - 4. mai 2017, og utførende firma er El Tel på veiene av Hafslund Nett. El Tel vil varsle styret i god tid før arbeidet påbegynnes, som igjen vil legge ut informasjonen på hjemmesiden.

Ved utskiftingen vil strømmen bli borte i 8 min pr. måler og det tar til sammen ca. 20 min. å montere måleren.

Sameiet har i lengre tid hatt store problemer med tømming av papp, og purret på renovasjonsetaten utallige ganger uten at det hjelper. I dag, den 5. desemeber 2016, har vi derfor bestilt tømming av brønnene for papp i fra Norsk Gjenvinning som hadde avtalen med Oslo kommune tidligere. De vil tømme den i løpet av tirsdag 6. desember. Forøvrig vil styret videresende faktura på merkostnadene dette påfører sameiet i sin helhet til renovasjonsetaten i Oslo kommune.

1. desember er røykvarslerens dag og alle oppfordres derfor til å bytte batteri i røykvarsleren i leiligheten. I alle leilighetene er det en brannvarsler som er koblet til sentralen og som det ikke skal gjøres inngrep i. Den røykvarsleren uten merkelapp med xx.xxx på siden er den det skal byttes batteri på.

For mer informasjon om røykvaslere, se Norsk brannvernforening

Styret har i lang tid forsøkt å få bymiljøetaten til å reparere lyset mellom sameiet og Akerselva, men dessverre uten at det har kommet i orden. Styret har i dag, 22. november 2016, ringt bymiljøetaten og forklart de at dette er en periodisk feil. Dette har de nå notert, og det blir forhåpentligvis rettet innen kort tid.

Det vil i løpet av uke 47 i 2016 bli sendt ut informasjonsskriv til alle seksjonseiere. De som ønsker kan også lese skrivet allerede nå. Det er kun tilgjengelig for registrerte seksjonseiere, og ligger under menyvalget "For seksjonseiere".

Etter gjentatte forsøk på å få renovasjonsetaten til å tømme husholdningsavfall, papp og returpunktet i nærområdet, er det fremdeles store utfordringer med dette. Styret har derfor dessverre sett seg nødt til å si opp avtalen med å ha utplassert returpunkt på vår eiendom, da dette også medfører at naboer bringer med seg annen søppel, som også blir hensatt hos oss.

Det er ventet at beholderen vil bli fjernet innen 23. november 2016.

Nærmeste returpunkt etter dette vil være Nydalsveien 17, Lillogata 5K, Maridalsveien 227 (inntil videre) og Moldegata.

Avtalen om returpunktet i Maridalsveien 227 er også sagt opp, pga. mislighold av avtalen fra renovasjonsetaten sin side, slik at dette også vil forsvinne i løpet av desember, etter det vil nærmeste punkt i det området være Moldegata.

Styret minner samtidig om at glass og metallemballasje skal kastes i returpunkt, og ikke i beholdere for husholdningsavfall eller papp. Dette vil renovasjonsetaten fakturere sameiet ekstra for, og blir det et stort problem vil evt. felleskostnadene bli økt for å dekke inn ekstrakostnadene.

Det er ventet at det vil bli utplassert et nytt returpunkt i FN3 ved Fernanda Nissens gate, slik at den store ulempen den oppsigelsen dessverre medfører kun er midlertidig.

Nok en gang har renovasjonsetaten unnlatt å tømme avfallet i sameiet som avtalt. Beholderene for papp er helt fulle, den 11. november 2016 kl. 19:30.

Vi ber om at avfall ikke settes utenfor beholderne, men avventer til de er tømt og det er plass. Plassering av avfall utenfor beholderene er brudd på husordensreglene ,og opprydding vil nå bli belastet hver enkelt som bryter dette, min. kr. 500,- for opprydding og evt. kostnader i forbindelse med skriftlig klage fra sameiets advokat.

Styret har forøvrig tatt dette opp med renovasjonsetaten gjentatte ganger, og har gitt renovasjonsetaten frist til 18. november 2016 med å besvare henvendelsen, for å unngå at saken blir videresendt til Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

For å kunne holde garasjeanlegget rent i tiden fremover og til en forsvarlig kostnad, har styret bestilt en manuell feiemaskin fra Kärcher som kan benyttes av alle. På den måten kan garasjeanlegget til enhver tid holdes rent på dugnadsbasis, før det medfører store støvplager, slik det har vært frem til nå. Det er ventet at maskinen blir levert i løpet av andre uken i november 2016.

Med bakgrunn i at Renovasjonsetaten i Oslo kommune etter gjentatte henvendelser ikke evner å følge opp tømming og rydding rundt returpunktet for glass- og metallemballasje, som er plassert ved våre avfallsbeholdere har styret, den 7. oktober 2016, sagt opp avtalen med Renovasjonsetaten og bedt de fjerne punktet snarest mulig. Dette har vært et felles returpunkt for hele området, og når innflyttingen i FN3 starter 12. oktober 2016, ville sameiet også fått deres glass og metallemballasje kastet på vår eiendom, noe som i utgangspunktet hadde vært helt i orden om Renovasjonsetaten fulgte opp tømming og orden rundt returpunktet.

Etter fjerning av returpunktet, vil nærmeste returpunkter være i Badebakken ved Maridalsveien 227 d og Lillogata 5 k (i nordenden av Lillogata). For andre returpunkter se kart over returpunkter for glassemballasje.

Vi minner samtidig om at husholdninger i Oslo har plikt til å kildesortere avfall, jf. Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall i Oslo kommune. Styret vil derfor i tiden fremover forsøke å få Renovasjonsetaten til å etablere et nytt punkt i Fernanda Nissens gate, slik at det blir mer tilgjengelig for alle sameiene i nærområdet.

Styret beklager de ulempene dette medfører, men ser dessverre dette som eneste mulig løsning på problemet med forsøpling.

Oppdatering 3. november 2016: Styret har avtalt at beholderen blir stående inntil videre, og at den blir fjernet ved neste tilfelle av søppel utenfor innkastet. Vi ber derfor om at samtlige er påpasselige med å ikke sette søppel på utsiden.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon