Lyset langs Akerselva slukket nat til fredag 3. mars 2017. Styret meldte fra til Oslo kommune om feilen lørdag 4. mars 2017, tidlig på morgenen.

Med bakgrunn i at tjenestene fra Gårdpass AS ikke har blitt levert iht. avtalene og at leveransene heller ikke har blitt bedre, til tross for gjentatte oppfordringer om befaringer og møter, valgte styret å si opp alle avtalene hvor OBOS har ekstra avtaler, utover forretningsførerkontrakten. Styret har forøvrig vært fornøyd med leveransene av vaktmestertjenestene, men ønsker en totalleverandør av alle tjenestene, hvor vaktmester, brøyting og stell av uteområder inngår.

Senest den 5. februar 2017 har dette vist seg å være en helt korrekt beslutning, da Gårdpass nok en gang lar være å lukke bommer, samt benytte gressplenen som adkomstvei og gjennomkjøringsvei i sameiet, med de skadene det påfører gressplenen. Styret har på bakgrunn av dette nok en gang sendt klage til Gårdpass, og vurderer nå å tre ut av avtalen med umiddelbar virkning, da dette nå er å anse som vesentlig mislighold av avtalen.

For å parkere på gjesteparkeringen må det ligge synlig parkeringstillatelse på kjøretøyet. De aller fleste parkeringstillatelsene som er utstedt, utløper 31.1.2017. Nye parkeringstillatelser fås utlevert ved å laste ned informasjon og skjema lenken nedenfor.

Informasjon og skjema for parkeringstillatelse 2017

Renovasjonsetaten henter juletrær i Fernanda Nissens gate 1 den 7. januar 2017 kl. 12:55-13:10. Juletrær kan legges inne i buen ved søppelkassene frem til dette tidspunktet. Etter dette tidspunktet må hver enkelt frakte de til et hageavfallsmottak, f.eks. i Kapellveien eller på Brobekk.

For mer informasjon, se http://juletre.blimedrundt.no/0484

Oppdatering 7. januar 2017 kl. 14:00: Renovasjonsetaten har nok en gang ikke gjort som de har lovet, med det resultat at det er store hauger med juletrær rundt om i bydelen. Styret har sendt klage til Renovasjonsetaten i dag, og gitt de frist til mandag 9. januar kl. 21:00. Om de ikke er fjernet til det tidspunktet vil styret bestille henting og videresende regningen til Renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten har besvart henvendelsen, og lovet å rydde opp i løpet av mandag 9. januar 2017.

Hafslund Nett skal skifte ut alle strømmålere i Fernandas Hage Sameie, til automatisk avleste målere, både til beboerne og til fellesarealene. Dette er på oppdrag fra Norges Vassdrag og Energidirektorat.

Utskiftingen vil skje i tidsrommet 9. mars - 4. mai 2017, og utførende firma er El Tel på veiene av Hafslund Nett. El Tel vil varsle styret i god tid før arbeidet påbegynnes, som igjen vil legge ut informasjonen på hjemmesiden.

Ved utskiftingen vil strømmen bli borte i 8 min pr. måler og det tar til sammen ca. 20 min. å montere måleren.

Sameiet har i lengre tid hatt store problemer med tømming av papp, og purret på renovasjonsetaten utallige ganger uten at det hjelper. I dag, den 5. desemeber 2016, har vi derfor bestilt tømming av brønnene for papp i fra Norsk Gjenvinning som hadde avtalen med Oslo kommune tidligere. De vil tømme den i løpet av tirsdag 6. desember. Forøvrig vil styret videresende faktura på merkostnadene dette påfører sameiet i sin helhet til renovasjonsetaten i Oslo kommune.

1. desember er røykvarslerens dag og alle oppfordres derfor til å bytte batteri i røykvarsleren i leiligheten. I alle leilighetene er det en brannvarsler som er koblet til sentralen og som det ikke skal gjøres inngrep i. Den røykvarsleren uten merkelapp med xx.xxx på siden er den det skal byttes batteri på.

For mer informasjon om røykvaslere, se Norsk brannvernforening

Styret har i lang tid forsøkt å få bymiljøetaten til å reparere lyset mellom sameiet og Akerselva, men dessverre uten at det har kommet i orden. Styret har i dag, 22. november 2016, ringt bymiljøetaten og forklart de at dette er en periodisk feil. Dette har de nå notert, og det blir forhåpentligvis rettet innen kort tid.

Det vil i løpet av uke 47 i 2016 bli sendt ut informasjonsskriv til alle seksjonseiere. De som ønsker kan også lese skrivet allerede nå. Det er kun tilgjengelig for registrerte seksjonseiere, og ligger under menyvalget "For seksjonseiere".

Etter gjentatte forsøk på å få renovasjonsetaten til å tømme husholdningsavfall, papp og returpunktet i nærområdet, er det fremdeles store utfordringer med dette. Styret har derfor dessverre sett seg nødt til å si opp avtalen med å ha utplassert returpunkt på vår eiendom, da dette også medfører at naboer bringer med seg annen søppel, som også blir hensatt hos oss.

Det er ventet at beholderen vil bli fjernet innen 23. november 2016.

Nærmeste returpunkt etter dette vil være Nydalsveien 17, Lillogata 5K, Maridalsveien 227 (inntil videre) og Moldegata.

Avtalen om returpunktet i Maridalsveien 227 er også sagt opp, pga. mislighold av avtalen fra renovasjonsetaten sin side, slik at dette også vil forsvinne i løpet av desember, etter det vil nærmeste punkt i det området være Moldegata.

Styret minner samtidig om at glass og metallemballasje skal kastes i returpunkt, og ikke i beholdere for husholdningsavfall eller papp. Dette vil renovasjonsetaten fakturere sameiet ekstra for, og blir det et stort problem vil evt. felleskostnadene bli økt for å dekke inn ekstrakostnadene.

Det er ventet at det vil bli utplassert et nytt returpunkt i FN3 ved Fernanda Nissens gate, slik at den store ulempen den oppsigelsen dessverre medfører kun er midlertidig.

Selskapsinformasjon

Fernandas Hage sameie

Fernanda Nissens gate 1

0484 Oslo

Org. nr. 911 982 552

Postadresse

Fernandas Hage sameie
v/Agio Forvaltning AS
Postboks 113
9252 TROMSØ

Kontaktinformasjon